LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 september 2020

Återstart och LAS på debattagendan

Återstart efter coronakrisen, LAS och brottslighet var några av de frågor som fem av Dalarnas riksdagsledamöter debatterade under en utfrågning arrangerad av Svenskt Näringslivs regionchef Henrik Navjord, Företagarnas regionchef Eva Cooper och Jens Runnberg, politisk chefredaktör på Borlänge Tidning.

Deltagare i paneldebatt i Borlänge.

– Vi vill se en förlängning av de åtgärder som regeringen vidtagit. Perioden för sänkt arbetsgivaravgift måste förlängas. Det behövs också mer för att täcka företagens kostnader, exempelvis för hyror, betonade Lars Adaktusson (KD).

Patrik Engström (S) efterlyste en fortsättning på de insatser som varit aktuella så här långt.

– Jag tror också att kompetenssatsningar under korttidspermitteringar kan bli långsiktigt viktiga.

Ann-Britt Åsebol (M) påminde om småföretagens betydelse.

– Sverige byggs upp av småföretag, men det finns ett antal företagare med enskild firma som mått väldigt dåligt under krisen. Jag kan se på min egen damfrisörska som inte har kunnat ta så många kunder. Det är jätteviktigt att värna också om alla dessa företag, bland annat genom möjligheter till arbetslöshetsersättning, framhöll hon.

Mats Nordberg (SD) menade att riskerna för konkurs på grund av coronakrisen är klart störst bland de små och medelstora företagen.

– Ändå kan man se att insatser och bidrag i huvudsak gått till de stora företagen, påpekade han.

Peter Helander (C) poängterade att Sverige har en av de lägsta statsskulderna i Europa och att det ger oss ett betydande handlingsutrymme med skattesänkningar, stöd till företagen, pengar till sjukvården och ekonomisk uppbackning av kommunerna.

Högt prioriterad fråga 

LAS är en högt prioriterad fråga inom näringslivet. Svenskt Näringslivs regionchef Henrik Navjord förklarade att han fortfarande tror på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Annars är det lagstiftning som väntar.

Patrik Engström var inne på samma linje.

– Parterna har tid på sig fram till den sista september. Jag hoppas verkligen att man kommer överens om ett bra förslag så att vi slipper lagstiftning. Vad jag ser som extremt viktigt är att behålla den nuvarande balansen mellan fack och arbetsgivare.

Peter Helander påminde om att en reformerad LAS är ett gammalt krav.

– Centerpartiet har drivit den frågan i 40 år. Nu närmar sig målet. Vi vill naturligtvis inte försämra villkoren för människor. Det handlar om att få en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Då finns det anledning att titta på den danska modellen som både fack och arbetsgivare sluter upp bakom.

Mats Nordberg framhöll att det är parterna som äger frågan.

– Ett område där det behövs förändringar gäller undantagen från turordningsreglerna. Undantagen måste bli mer generösa.

Ann-Britt Åsebol efterlyste ett robust men samtidigt flexibelt system.

– Ytterst handlar det om att arbetsgivarna ska kunna ha den kompetens som man behöver, menade hon. Flexibilitet är nyckelordet så att företagen snabbt ska kunna ställa om efter marknadens krav och inte drabbas av inlåsningseffekter.

Hotbilden allt allvarligare

Brottsligheten slår hårt mot många företag. I en alldeles färsk enkät från Svenskt Näringsliv anger 24 procent att de påverkas av brottslighet och otrygghet. Hotbilden verkar bli allt allvarligare.

Patrik Engström lyfte fram en ökad polisiär närvaro som en väg att gå.

– Men vi behöver också få ett slut på straffrabatterna, menade han.

Lars Adaktusson pläderade för ökade resurser till polis, åklagare och domstolsväsende i kombination med skärpta straff.

– Fördubbla straffen för gängkriminalitet, men arbeta också med förebyggande insatser så att barn och unga kan växa upp i en trygg miljö, föreslog Ann-Britt Åsebol.

– Problem har funnits i 10-tals år men bara sopats under mattan. Vi måste få fler poliser som är närvarande där problemen finns. Glöm inte heller den miljöterrorism som drabbar fler och fler lantbrukare, uppmanade Mats Nordberg.

Peter Helander aktualiserade problemet med att många mindre brott, bland annat mot butiker, får ett mycket lågt straffvärde.

– Upprepade brott med lågt straffvärde ska automatiskt uppgraderas till grov brottslighet, underströk han.

Debatten i sin helhet kan ses på dt.se

Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist