Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego och Mats Nilsson, kommunalråd i Säters kommun

Bra kommunal service är Säters filosofi

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. "När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Mats Nilsson, kommunalråd Säter 2019

Mats Nilsson, kommunalråd i Säter

Mats Nilssons filosofi är att kommunen ska vara bra på den kommunala servicen och låta företagen sköta företagandet.

– När vi är ute och pratar med företagarna så säger de att de vill att vi ska vara en välfungerande kommun med bra kommunikationer och service, men att det inte är kommunen som ska driva företagen. Vårt jobb är att underlätta företagsamheten och se till att kommunen är attraktiv och välfungerande.

Kommunen är med i ett relativt nytt företagarråd som träffas en gång i månaden och den har också inrättat en företagslots.

– Om man till exempel är en entreprenör som vill bygga så kan man ringa lotsen och få till ett möte med alla de funktioner som behöver vara med, i stället för att man ska ringa runt själv.

I Svenskt Näringslivs senaste enkät för näringslivsklimatet i landets kommuner hamnade Säter på plats 204 av 290. Den viktigaste frågan att ta tag i är, enligt de företagare som besvarat enkäten, att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet.

– Att ha en bra dialog är den kanske viktigaste biten för en välfungerande företagaranda.

Näringslivsenheten är ute på många företagsbesök och för mig blir det minst ett i månaden. Vi lägger örat mot rälsen och hör hur det går för företagen och om det finns initiativ som vi kan stötta, säger Mats Nilsson.

Säters kommun är också med i Upphandlingscenter, där sex kommuner medverkar, och har enligt Mats Nilsson jobbat hårt för att förbättra sina upphandlingar.

– Vi har haft många möten och träffar där många företag har nappat på inbjudan. De senaste åren har vi fått en positiv utveckling och fler som lägger anbud, sedan har vi en bit kvar innan vi når alla.

Det går bra för Säters kommun på flera fronter. Arbetslösheten ligger under tre procent, många vill flytta till kommunen och flera företag expanderar. Säter är också en av få kommuner i landet där antalet lantbruksföretag har blivit fler de senaste åren. Mats Nilsson tycker att det är viktigt att växa i lagom takt.

– Det är viktigt att vi kan behålla kvaliteten i kommunen när det kommer till platser inom barnomsorgen till exempel. Vi har flera bostadsprojekt på gång och vi vill ha mer blandad bebyggelse. Men om vi blir fler måste vi också växa på företagssidan. Därför kommer vi att skapa två nya industritomter i Säter. Var är inte bestämt ännu, men det blir troligen efter riksväg 70 söderut och efter Smedjebacksvägen.

En utmaning för framtiden blir att stötta den lokala handeln när näthandeln växer.

– Vi vill titta på möjligheten att förvandla genomfarten på riksväg 70 till något som lockar fler till att stanna och handla. I dag har vi också tre handelstorg och här vill vi diskutera med handlarna om hur det kan utvecklas. Kan man förändra strukturen och ha olika inriktningar på torgen, till exempel? Ska vi ha kvar alla tre torgen?

Något som ytterligare kan höja Säters attraktionskraft i framtiden är satsningen på Säterdalen, som kommunen gör tillsammans med länsstyrelsen och Visit Dalarna.

– Det kommer en ny entreprenör till fäboden i sommar och vi jobbar för att göra naturvårdsområdet mer tillgängligt för besökare. Vi måste bygga på det unika vi har i kommunen, småstaden, Säterdalen och inte minst handeln med närheten till kunderna. Vi har en positiv utveckling och jag tycker att framtiden ser ljus ut.

Företagarkommentar: Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego

Kablego

”Mycket fungerar bra i Säter, men vi tycker att kommunpolitikerna gärna kunde få vara mer intresserade av företagen och av vad vi gör. Till exempel genom att komma på företagsbesök och fråga vad vi vill och vad vi tycker är viktigt.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba mer med upphandling så att fler vill lämna anbud.
  • Utveckla handeln i samråd med handlarna.
  • Utveckla företagarrådet.
  • Ta fram en näringslivsstrategi.
  • Ta fram fler evenemang för att synliggöra Säter.
  • Göra strategiska markinköp för företag och bostäder.
  • Utveckla genomfarten genom Säter för att stärka handeln.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Säters kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".