Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego och Mats Nilsson, kommunalråd i Säters kommun

Bra kommunal service är Säters filosofi

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. "När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Mats Nilsson, kommunalråd Säter 2019

Mats Nilsson, kommunalråd i Säter

Mats Nilssons filosofi är att kommunen ska vara bra på den kommunala servicen och låta företagen sköta företagandet.

– När vi är ute och pratar med företagarna så säger de att de vill att vi ska vara en välfungerande kommun med bra kommunikationer och service, men att det inte är kommunen som ska driva företagen. Vårt jobb är att underlätta företagsamheten och se till att kommunen är attraktiv och välfungerande.

Kommunen är med i ett relativt nytt företagarråd som träffas en gång i månaden och den har också inrättat en företagslots.

– Om man till exempel är en entreprenör som vill bygga så kan man ringa lotsen och få till ett möte med alla de funktioner som behöver vara med, i stället för att man ska ringa runt själv.

I Svenskt Näringslivs senaste enkät för näringslivsklimatet i landets kommuner hamnade Säter på plats 204 av 290. Den viktigaste frågan att ta tag i är, enligt de företagare som besvarat enkäten, att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet.

– Att ha en bra dialog är den kanske viktigaste biten för en välfungerande företagaranda.

Näringslivsenheten är ute på många företagsbesök och för mig blir det minst ett i månaden. Vi lägger örat mot rälsen och hör hur det går för företagen och om det finns initiativ som vi kan stötta, säger Mats Nilsson.

Säters kommun är också med i Upphandlingscenter, där sex kommuner medverkar, och har enligt Mats Nilsson jobbat hårt för att förbättra sina upphandlingar.

– Vi har haft många möten och träffar där många företag har nappat på inbjudan. De senaste åren har vi fått en positiv utveckling och fler som lägger anbud, sedan har vi en bit kvar innan vi når alla.

Det går bra för Säters kommun på flera fronter. Arbetslösheten ligger under tre procent, många vill flytta till kommunen och flera företag expanderar. Säter är också en av få kommuner i landet där antalet lantbruksföretag har blivit fler de senaste åren. Mats Nilsson tycker att det är viktigt att växa i lagom takt.

– Det är viktigt att vi kan behålla kvaliteten i kommunen när det kommer till platser inom barnomsorgen till exempel. Vi har flera bostadsprojekt på gång och vi vill ha mer blandad bebyggelse. Men om vi blir fler måste vi också växa på företagssidan. Därför kommer vi att skapa två nya industritomter i Säter. Var är inte bestämt ännu, men det blir troligen efter riksväg 70 söderut och efter Smedjebacksvägen.

En utmaning för framtiden blir att stötta den lokala handeln när näthandeln växer.

– Vi vill titta på möjligheten att förvandla genomfarten på riksväg 70 till något som lockar fler till att stanna och handla. I dag har vi också tre handelstorg och här vill vi diskutera med handlarna om hur det kan utvecklas. Kan man förändra strukturen och ha olika inriktningar på torgen, till exempel? Ska vi ha kvar alla tre torgen?

Något som ytterligare kan höja Säters attraktionskraft i framtiden är satsningen på Säterdalen, som kommunen gör tillsammans med länsstyrelsen och Visit Dalarna.

– Det kommer en ny entreprenör till fäboden i sommar och vi jobbar för att göra naturvårdsområdet mer tillgängligt för besökare. Vi måste bygga på det unika vi har i kommunen, småstaden, Säterdalen och inte minst handeln med närheten till kunderna. Vi har en positiv utveckling och jag tycker att framtiden ser ljus ut.

Företagarkommentar: Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego

Kablego

”Mycket fungerar bra i Säter, men vi tycker att kommunpolitikerna gärna kunde få vara mer intresserade av företagen och av vad vi gör. Till exempel genom att komma på företagsbesök och fråga vad vi vill och vad vi tycker är viktigt.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba mer med upphandling så att fler vill lämna anbud.
  • Utveckla handeln i samråd med handlarna.
  • Utveckla företagarrådet.
  • Ta fram en näringslivsstrategi.
  • Ta fram fler evenemang för att synliggöra Säter.
  • Göra strategiska markinköp för företag och bostäder.
  • Utveckla genomfarten genom Säter för att stärka handeln.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Säters kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.