Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego och Mats Nilsson, kommunalråd i Säters kommun

Bra kommunal service är Säters filosofi

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. "När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Mats Nilsson, kommunalråd Säter 2019

Mats Nilsson, kommunalråd i Säter

Mats Nilssons filosofi är att kommunen ska vara bra på den kommunala servicen och låta företagen sköta företagandet.

– När vi är ute och pratar med företagarna så säger de att de vill att vi ska vara en välfungerande kommun med bra kommunikationer och service, men att det inte är kommunen som ska driva företagen. Vårt jobb är att underlätta företagsamheten och se till att kommunen är attraktiv och välfungerande.

Kommunen är med i ett relativt nytt företagarråd som träffas en gång i månaden och den har också inrättat en företagslots.

– Om man till exempel är en entreprenör som vill bygga så kan man ringa lotsen och få till ett möte med alla de funktioner som behöver vara med, i stället för att man ska ringa runt själv.

I Svenskt Näringslivs senaste enkät för näringslivsklimatet i landets kommuner hamnade Säter på plats 204 av 290. Den viktigaste frågan att ta tag i är, enligt de företagare som besvarat enkäten, att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet.

– Att ha en bra dialog är den kanske viktigaste biten för en välfungerande företagaranda.

Näringslivsenheten är ute på många företagsbesök och för mig blir det minst ett i månaden. Vi lägger örat mot rälsen och hör hur det går för företagen och om det finns initiativ som vi kan stötta, säger Mats Nilsson.

Säters kommun är också med i Upphandlingscenter, där sex kommuner medverkar, och har enligt Mats Nilsson jobbat hårt för att förbättra sina upphandlingar.

– Vi har haft många möten och träffar där många företag har nappat på inbjudan. De senaste åren har vi fått en positiv utveckling och fler som lägger anbud, sedan har vi en bit kvar innan vi når alla.

Det går bra för Säters kommun på flera fronter. Arbetslösheten ligger under tre procent, många vill flytta till kommunen och flera företag expanderar. Säter är också en av få kommuner i landet där antalet lantbruksföretag har blivit fler de senaste åren. Mats Nilsson tycker att det är viktigt att växa i lagom takt.

– Det är viktigt att vi kan behålla kvaliteten i kommunen när det kommer till platser inom barnomsorgen till exempel. Vi har flera bostadsprojekt på gång och vi vill ha mer blandad bebyggelse. Men om vi blir fler måste vi också växa på företagssidan. Därför kommer vi att skapa två nya industritomter i Säter. Var är inte bestämt ännu, men det blir troligen efter riksväg 70 söderut och efter Smedjebacksvägen.

En utmaning för framtiden blir att stötta den lokala handeln när näthandeln växer.

– Vi vill titta på möjligheten att förvandla genomfarten på riksväg 70 till något som lockar fler till att stanna och handla. I dag har vi också tre handelstorg och här vill vi diskutera med handlarna om hur det kan utvecklas. Kan man förändra strukturen och ha olika inriktningar på torgen, till exempel? Ska vi ha kvar alla tre torgen?

Något som ytterligare kan höja Säters attraktionskraft i framtiden är satsningen på Säterdalen, som kommunen gör tillsammans med länsstyrelsen och Visit Dalarna.

– Det kommer en ny entreprenör till fäboden i sommar och vi jobbar för att göra naturvårdsområdet mer tillgängligt för besökare. Vi måste bygga på det unika vi har i kommunen, småstaden, Säterdalen och inte minst handeln med närheten till kunderna. Vi har en positiv utveckling och jag tycker att framtiden ser ljus ut.

Företagarkommentar: Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego

Kablego

”Mycket fungerar bra i Säter, men vi tycker att kommunpolitikerna gärna kunde få vara mer intresserade av företagen och av vad vi gör. Till exempel genom att komma på företagsbesök och fråga vad vi vill och vad vi tycker är viktigt.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba mer med upphandling så att fler vill lämna anbud.
  • Utveckla handeln i samråd med handlarna.
  • Utveckla företagarrådet.
  • Ta fram en näringslivsstrategi.
  • Ta fram fler evenemang för att synliggöra Säter.
  • Göra strategiska markinköp för företag och bostäder.
  • Utveckla genomfarten genom Säter för att stärka handeln.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Säters kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.