Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego och Mats Nilsson, kommunalråd i Säters kommun

Bra kommunal service är Säters filosofi

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. "När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Mats Nilsson, kommunalråd Säter 2019

Mats Nilsson, kommunalråd i Säter

Mats Nilssons filosofi är att kommunen ska vara bra på den kommunala servicen och låta företagen sköta företagandet.

– När vi är ute och pratar med företagarna så säger de att de vill att vi ska vara en välfungerande kommun med bra kommunikationer och service, men att det inte är kommunen som ska driva företagen. Vårt jobb är att underlätta företagsamheten och se till att kommunen är attraktiv och välfungerande.

Kommunen är med i ett relativt nytt företagarråd som träffas en gång i månaden och den har också inrättat en företagslots.

– Om man till exempel är en entreprenör som vill bygga så kan man ringa lotsen och få till ett möte med alla de funktioner som behöver vara med, i stället för att man ska ringa runt själv.

I Svenskt Näringslivs senaste enkät för näringslivsklimatet i landets kommuner hamnade Säter på plats 204 av 290. Den viktigaste frågan att ta tag i är, enligt de företagare som besvarat enkäten, att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet.

– Att ha en bra dialog är den kanske viktigaste biten för en välfungerande företagaranda.

Näringslivsenheten är ute på många företagsbesök och för mig blir det minst ett i månaden. Vi lägger örat mot rälsen och hör hur det går för företagen och om det finns initiativ som vi kan stötta, säger Mats Nilsson.

Säters kommun är också med i Upphandlingscenter, där sex kommuner medverkar, och har enligt Mats Nilsson jobbat hårt för att förbättra sina upphandlingar.

– Vi har haft många möten och träffar där många företag har nappat på inbjudan. De senaste åren har vi fått en positiv utveckling och fler som lägger anbud, sedan har vi en bit kvar innan vi når alla.

Det går bra för Säters kommun på flera fronter. Arbetslösheten ligger under tre procent, många vill flytta till kommunen och flera företag expanderar. Säter är också en av få kommuner i landet där antalet lantbruksföretag har blivit fler de senaste åren. Mats Nilsson tycker att det är viktigt att växa i lagom takt.

– Det är viktigt att vi kan behålla kvaliteten i kommunen när det kommer till platser inom barnomsorgen till exempel. Vi har flera bostadsprojekt på gång och vi vill ha mer blandad bebyggelse. Men om vi blir fler måste vi också växa på företagssidan. Därför kommer vi att skapa två nya industritomter i Säter. Var är inte bestämt ännu, men det blir troligen efter riksväg 70 söderut och efter Smedjebacksvägen.

En utmaning för framtiden blir att stötta den lokala handeln när näthandeln växer.

– Vi vill titta på möjligheten att förvandla genomfarten på riksväg 70 till något som lockar fler till att stanna och handla. I dag har vi också tre handelstorg och här vill vi diskutera med handlarna om hur det kan utvecklas. Kan man förändra strukturen och ha olika inriktningar på torgen, till exempel? Ska vi ha kvar alla tre torgen?

Något som ytterligare kan höja Säters attraktionskraft i framtiden är satsningen på Säterdalen, som kommunen gör tillsammans med länsstyrelsen och Visit Dalarna.

– Det kommer en ny entreprenör till fäboden i sommar och vi jobbar för att göra naturvårdsområdet mer tillgängligt för besökare. Vi måste bygga på det unika vi har i kommunen, småstaden, Säterdalen och inte minst handeln med närheten till kunderna. Vi har en positiv utveckling och jag tycker att framtiden ser ljus ut.

Företagarkommentar: Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego

Kablego

”Mycket fungerar bra i Säter, men vi tycker att kommunpolitikerna gärna kunde få vara mer intresserade av företagen och av vad vi gör. Till exempel genom att komma på företagsbesök och fråga vad vi vill och vad vi tycker är viktigt.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba mer med upphandling så att fler vill lämna anbud.
  • Utveckla handeln i samråd med handlarna.
  • Utveckla företagarrådet.
  • Ta fram en näringslivsstrategi.
  • Ta fram fler evenemang för att synliggöra Säter.
  • Göra strategiska markinköp för företag och bostäder.
  • Utveckla genomfarten genom Säter för att stärka handeln.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Säters kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.