Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego och Mats Nilsson, kommunalråd i Säters kommun

Bra kommunal service är Säters filosofi

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. "När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Mats Nilsson, kommunalråd Säter 2019

Mats Nilsson, kommunalråd i Säter

Mats Nilssons filosofi är att kommunen ska vara bra på den kommunala servicen och låta företagen sköta företagandet.

– När vi är ute och pratar med företagarna så säger de att de vill att vi ska vara en välfungerande kommun med bra kommunikationer och service, men att det inte är kommunen som ska driva företagen. Vårt jobb är att underlätta företagsamheten och se till att kommunen är attraktiv och välfungerande.

Kommunen är med i ett relativt nytt företagarråd som träffas en gång i månaden och den har också inrättat en företagslots.

– Om man till exempel är en entreprenör som vill bygga så kan man ringa lotsen och få till ett möte med alla de funktioner som behöver vara med, i stället för att man ska ringa runt själv.

I Svenskt Näringslivs senaste enkät för näringslivsklimatet i landets kommuner hamnade Säter på plats 204 av 290. Den viktigaste frågan att ta tag i är, enligt de företagare som besvarat enkäten, att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet.

– Att ha en bra dialog är den kanske viktigaste biten för en välfungerande företagaranda.

Näringslivsenheten är ute på många företagsbesök och för mig blir det minst ett i månaden. Vi lägger örat mot rälsen och hör hur det går för företagen och om det finns initiativ som vi kan stötta, säger Mats Nilsson.

Säters kommun är också med i Upphandlingscenter, där sex kommuner medverkar, och har enligt Mats Nilsson jobbat hårt för att förbättra sina upphandlingar.

– Vi har haft många möten och träffar där många företag har nappat på inbjudan. De senaste åren har vi fått en positiv utveckling och fler som lägger anbud, sedan har vi en bit kvar innan vi når alla.

Det går bra för Säters kommun på flera fronter. Arbetslösheten ligger under tre procent, många vill flytta till kommunen och flera företag expanderar. Säter är också en av få kommuner i landet där antalet lantbruksföretag har blivit fler de senaste åren. Mats Nilsson tycker att det är viktigt att växa i lagom takt.

– Det är viktigt att vi kan behålla kvaliteten i kommunen när det kommer till platser inom barnomsorgen till exempel. Vi har flera bostadsprojekt på gång och vi vill ha mer blandad bebyggelse. Men om vi blir fler måste vi också växa på företagssidan. Därför kommer vi att skapa två nya industritomter i Säter. Var är inte bestämt ännu, men det blir troligen efter riksväg 70 söderut och efter Smedjebacksvägen.

En utmaning för framtiden blir att stötta den lokala handeln när näthandeln växer.

– Vi vill titta på möjligheten att förvandla genomfarten på riksväg 70 till något som lockar fler till att stanna och handla. I dag har vi också tre handelstorg och här vill vi diskutera med handlarna om hur det kan utvecklas. Kan man förändra strukturen och ha olika inriktningar på torgen, till exempel? Ska vi ha kvar alla tre torgen?

Något som ytterligare kan höja Säters attraktionskraft i framtiden är satsningen på Säterdalen, som kommunen gör tillsammans med länsstyrelsen och Visit Dalarna.

– Det kommer en ny entreprenör till fäboden i sommar och vi jobbar för att göra naturvårdsområdet mer tillgängligt för besökare. Vi måste bygga på det unika vi har i kommunen, småstaden, Säterdalen och inte minst handeln med närheten till kunderna. Vi har en positiv utveckling och jag tycker att framtiden ser ljus ut.

Företagarkommentar: Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego

Kablego

”Mycket fungerar bra i Säter, men vi tycker att kommunpolitikerna gärna kunde få vara mer intresserade av företagen och av vad vi gör. Till exempel genom att komma på företagsbesök och fråga vad vi vill och vad vi tycker är viktigt.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba mer med upphandling så att fler vill lämna anbud.
  • Utveckla handeln i samråd med handlarna.
  • Utveckla företagarrådet.
  • Ta fram en näringslivsstrategi.
  • Ta fram fler evenemang för att synliggöra Säter.
  • Göra strategiska markinköp för företag och bostäder.
  • Utveckla genomfarten genom Säter för att stärka handeln.

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Säters kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.