NYHET14 december 2022

Dalarnas företag är oroliga för framtiden

Förväntningarna på försäljningsvolym, investeringar och antal anställda är låg bland företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Dalarna.

Foto: Ungapped

Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader, vilket inte minst gäller elintensiva företag. Detta påverkar företagen i Dalarna.  

Henrik Navjord
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När företagen i länet kommenterar framtidstron vad gäller försäljningsvolym de kommande tolv månaderna säger 30 procent att de tror att den kommer att öka och 24 procent att den kommer att minska.  

– Detta kan förstås se ut som bra siffror, men då ska man komma ihåg att förväntningarna hos företagen i Dalarnas företagarpanel vad gäller försäljningsvolym har minskat successivt sedan i början av året. Följer man grafen är vi nere på nivåer som vi inte har sett sedan pandemiåret 2020, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

Även när det kommer till investeringar är framtidstron svagare än under föregående år. 28 procent tror att de kommer att vara högre och 23 procent att de kommer att vara lägre.

På frågan om företagen tror att de kommer att ha fler eller färre anställda om 12 månader svarar 25 procent av företagen att de kommer ha fler och 19 procent färre. Också här syns en lägre nivå.

– Det är tydligt att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Den förhoppning om återstart som syntes efter pandemin är som bortblåst, avslutar Henrik Navjord.  

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist