NYHET23 februari 2024

Dalarnas företag tror på ljusare tider

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher i Dalarna har fortsatt stora utmaningar framöver. Företagen har mindre försäljningsvolym, lägre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas på bättre tider det kommande året.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

34 procent av de svarande företagen i Dalarnas företagarpanel uppger att försäljningsvolymen har minskat jämfört med för 12 månader sedan och 27 procent att den har ökat. Det är dock fler som tror att den kommer att öka än minska de kommande tolv månaderna och förhoppningen om ökad försäljning är större i Dalarna än riket i stort.

– Det är väldigt positivt att företagen i Dalarna tror på en ljusning även om siffrorna fortsatt ligger under det historiska genomsnittet för länet, säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna.

25 procent av företagen uppger att investeringarna har minskat jämfört med ett år sedan, 23 procent säger att de har ökat. På frågan om hur de tror utvecklingen kommer att vara det kommande året tror 24 procent på ökade investeringar och 17 procent på minskade investeringar.

– Vi ser tydliga tecken på att den värsta pessimismen bland våra medlemsföretag är över. Företagen ser ljusare på framtiden, avseende antal anställda och försäljning, jämfört med vår föregående mätning.

– Jag är lite mer positiv nu. Fortfarande är det så att många företag, precis som många hushåll, har det väldigt jobbigt och kommer att ha det en tid framöver. Särskilt direkt konsumentrelaterade branscher har ett fortsatt bekymmersamt konjunkturläge, men våra medlemsföretag i Dalarna har blivit lite mer optimistiska. Detta är troligen en effekt av att Sveriges Riksbank har annonserat att räntesänkningar troligen börjar redan under första halvåret i år, något som gör både hushåll och företag mer optimistiska om framtiden.

Henrik Navjord tror att 2024 blir ett år med låg tillväxt.

– Även om konjunkturen kan bottna snart så kommer 2024 bli ett år med låg tillväxt som knappt hamnar över 0 procent. För en ökad tillväxt krävs långsiktiga strukturreformer som underlättar för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Och incitamenten för att ta ett ledigt jobb behöver öka, det är jag än mer övertygad om efter att ha mött företagen sista tiden och lyssnat till deras svårigheter att hitta personal som vill ta jobben de erbjuder, avslutar Henrik Navjord.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist