NYHET22 december 2023

Fortsatt tufft år för länets företag  

Det har varit flera tuffa år för Dalarnas företag. Först en pandemi, sedan extremt höga elpriser och därefter ett år med inflation, räntehöjningar och en tilltagande lågkonjunktur. För varje år jag arbetar tillsammans med er Dala-företagare blir jag bara mer imponerad av er uthållighet och vilja att lyckas – trots allt slit det kräver.  

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Den här insikten försöker jag förmedla till länets beslutsfattare, oavsett om det gäller kommuner, regionen, riksdagsbänken eller länsstyrelsen. Många har förstått vilket arbete ni lägger ner och vilka ekonomiska risker många av er tar, men förståelsen för företagandet kan och måste bli bättre. Ju fler politiker och tjänstepersoner som förstår hur deras beslut och sätt att arbeta påverkar företagens möjligheter att lyckas, desto fler kommer att förstå behovet av ett bra företagsklimat.  

Den lågkonjunktur vi befinner oss i gör det ännu viktigare med ett bra företagsklimat. När många företag har det kämpigt och de ekonomiska marginalerna krymper är det avgörande att företagen får de bästa möjliga förutsättningarna att driva sina företag. Den tanken hoppas jag att många politiker i länet tar med sig under nästkommande år. I grund och botten handlar ett bra företagsklimat om att möjliggöra för de företagare som vill satsa på sina företagsidéer och därmed göra både sin kommun och sitt land bättre. 

Under året har vi utöver våra vanliga fokusområden också inlett ett arbete gentemot Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsens arbete påverkar många företag i hög utsträckning och det är därför ett prioriterat område som jag kommer att fortsätta fokusera på under nästkommande år, med målsättning om att länsstyrelsen ska bli mer serviceinriktad i sin myndighetsutövning.  

Jag vill också rikta ett stort tack till alla företagare som regelbundet deltar i företagarpanelen, kommer med inspel eller på andra sätt ställer upp i mitt och Svenskt Näringslivs arbete för ett bättre företagsklimat. Jag hoppas att ni också får möjlighet till en stunds vila och tid för nära och kära. Det är ni värda!  

God jul och gott nytt år!  

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist