NYHET12 maj 2021

Framtidshopp i delar av Dalarnas näringsliv

Ljusningar syns i många branscher i Dalarna just nu. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. ”Covid påverkar dock fortfarande flera branscher hårt och stöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar”, säger Svenskt Näringslivs regionchef Henrik Navjord.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv DalarnaFoto: Ernst Henry Photography AB

Både nuläge men framförallt framåtriktat ser vi en optimism i näringslivet avseende orderläge och produktion/försäljning. Troligen förklaras detta av de stimulanser som finns från både stater och centralbanker och att vi ser ljuset i tunneln med hjälp av vaccinationerna, som än så länge går bra och enligt plan i vårt län.

– Covid påverkar dock fortfarande flera branscher hårt i vårt län med mycket besöksnäring och många jag pratar med i till exempel hotell och restaurangnäringarna är pressade mot väggen av uteblivna intäkter och kostnaderna har man redan skurit så mycket man kan i, det skall man komma ihåg. Stöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar, säger Svenskt Näringslivs regionchef Henrik Navjord.

På totalen i Dalarnas län ljusnar det dock och nu tror 53 procent av de svarande företagen att produktionen/försäljningsvolym kommer att öka och vara högre än nuvarande läge om 6 månader. Detta jämfört med 33 procent som idag upplever högre produktion och försäljning mot 6 månader tidigare. Framtidsoptimismen syns tydligt i många branscher inom både industri och tjänstenäringarna.

– Även hoppet om framtida investeringar är högre, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och en framtid efter covid. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, då vissa branscher och företag fortfarande har det mycket svårt och direkt likviditetstillskott behövs i närtid snarare än investeringar, säger Henrik Navjord.

– Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 51 procent av de svarande företagen under de senaste sex månaderna som ett exempel. Samtidigt tror 60 procent i de branscherna att de kommer sälja mer 6 månader framåt, det visar hur viktigt det är att dessa näringar överlever nu fram till att vaccinationerna kommit ännu längre och restriktioner kan börja lättas. Där är vi inte än i Dalarna men många ser att kundunderlagen finns kvar och bara väntar på att få gå på restaurang tillsammans igen.

Inom bygg som är en stor bransch i vårt län så tror 40 procent att de kommer producera mera om 6 månader än nuläget. Där är det snarare materialbrist och väldigt höga priser på timmer och material som bromsar den positiva utvecklingen något. Det ser vi även tendenser till inom industrin med komponentbrist men inte lika påtagligt som inom bygg och material och priser kopplat till den sektorn. Där står vi inför ett reellt hot att material helt kommer saknas till hösten och/eller en väldigt hög prisbild på de insatsvarorna.

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Likaså har skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vuxit ytterligare under krisen.

– För de personer som redan före krisen stod långtifrån arbetsmarknaden är situationen i dagsläget ännu tuffare. Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart, utan betydelsen av strukturella reformer är viktigare än någonsin. Det är viktigt att denna aspekt inte glöms bort i diskussioner om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb och att vi annars riskerar att väldigt många unga och de som står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar i långa utanförskap. Samtidigt vittnar många branscher om fortsatta matchningsproblem på arbetsmarknaden och i en del branscher, till exempel plåt- och ventilation uppger 90 procent att de har svårt att rekrytera, många söker ny kompetens under covid och den kompetensen kommer man också behålla efter pandemins akuta fas.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist