LogoLogo
LogoLogo
Nyhet29 april 2019

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

Konjunkturen i Dalarna stagnerar och efterfrågan på arbetskraft mattas av. De stora företagen gör bedömningen att de kommer att ha färre anställda om ett halvår. Samtidigt uppvisar företagen i Dalarna ett stabilt läge för produktions- och försäljningsvolymerna jämfört med genomsnittet för övriga Sverige. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet 2019.

Det man kan utläsa av senaste konjunkturrapporten är att toppen på högkonjunkturen passerats och företagen går in i en mer dämpad fas. Något som minskar företagens möjligheter för kostnadsökningar framöver, vilket har betydelse inför kommande avtalsrörelse. Att konjunkturen dämpas syns också när det gäller förväntningarna på antalet anställda, där uppger närmare 65 procent av företagen att man kommer att minska eller ha oförändrad personalstyrka om sex månader.

Nästan hälften av de medverkande företagen i Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för Dalarna är små företag med upp till nio anställda, de största branscherna är handel och transport, samt industri som är cirka 65 procent av de svarande företagen, följt av bygg- och tjänsteföretag.

För en stor del av företagen tickar produktion och försäljning på stabilt. 42 procent av företagen uppger att deras försäljnings- och produktionsvolymer varit högre än jämfört med för sex månader sedan, det är något bättre än för genomsnittet i övriga Sverige, där motsvarande siffra är drygt 38 procent. Det är de medelstora företagen med mellan 50 och 250 anställda som svarat mest positivt om det senaste halvåret gällande försäljning och produktion. När det gäller framtida förväntningar delar dalaföretagen uppfattningen med genomsnittet för övriga företag i Sverige. Cirka 45 procent förväntar sig högre produktions- och försäljningsvolymer de kommande sex månaderna.

I konjunkturpanelen finns också något företag med 250 anställda eller fler. De uppger att man förväntar sig oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Däremot uppger hälften av dem att de kommer att ha högre investeringar under perioden. Medan hälften av de medelstora företagen ligger kvar på en oförändrad nivå av investeringar.

Närmare 60 procent av företagen i Dalarna har en oförändrad personalstyrka jämfört med för sex månader sedan. Hälften av de stora företagen har färre antal anställda än för sex månader sedan. De stora företagen gör bedömningen att man de kommande sex månaderna kommer att minska antalet anställda. Sett till alla av länets företag gör drygt en tredjedel bedömningen att de kommer att ha fler antal anställda om sex månader. Därmed tillhör företagen i Dalarna de mer optimistiska till utvecklingen av antalet anställda, detta tillsammans med Norrbotten, Västerbotten, Halland och Värmland.

Intervjuerna med företagen i länet gjordes under perioden den första till 23 april i år och syftet är att undersöka hur Svenskt Näringslivs medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen.

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist