SEMINARIUM / MÖTE Län: Gävleborgs län

Arbetsgivardagen i Gävle

Vi välkomnar dig som medlemsföretagare till en kostnadsfri eftermiddag, där vi från Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer vill stötta dig som medlem med kunskap, information & inspiration.

Dagen startar kl. 11.30 med en mingellunch. Förutom nätverkande har du inte mindre än tio givande föreläsningar att välja mellan, se nedan eller i bifogat program. Kom och gå på det som är relevant för just dig - och bjud gärna med kollegor så att ni kan täcka in fler seminarier.

Senast den 11 september vill vi ha din anmälan.

Varmt välkommen!

Seminariepass 1 - 12.30 – 13.20

Konkurrensen om kompetensen

Bristen på kompetens är mer utbredd än på länge och många företag upplever svårigheter att rekrytera de medarbetare som deras verksamheter är beroende av. Vilka rekryteringsvägar finns, hur fungerar de och hur kan du som företagare påverka tillgången på arbetskraft lokalt? Möt Patrik Karlsson, Svenskt Närinsliv, expert inom arbetsmarknadspolitik för att diskutera strategisk kompetensförsörjning.

En anställnings upphörande vid personliga skäl

Anställningsskyddet medför att kraven på en arbetsgivare som vill genomföra en uppsägning är mycket högt ställda. Inte minst om skälen hänförs till arbetstagaren personligen. Under detta seminarium diskuterar Daniel Svenvik & Lars Johansson, Teknikföretagen praktiska aspekter på handläggningen av uppsägningsärenden med betoning på vilka konkreta åtgärder som krävs av arbetsgivaren i de olika delarna av processen.

Avtal 2020 - hur förbereder vi oss?

Hur går en avtalsrörelse till? Och hur ser vår konkurrenskraft ut i dagsläget? En ny, stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020.  Vad vill arbetsgivarna uppnå i avtalsförhandlingarna? Kjell Frykhammar & Per Braconier, Svenskt Näringsliv svarar på frågorna, där deltagarnas syn på den egna konkurrenskraften är ett viktigt inslag.

Seminariepass 2 - 13.30 – 14.20

Olika möjligheter att rekrytera med stöd

Det finns en rad olika sätt att anställa medarbetare på, bland annat olika anställningsformer. Men för vissa grupper finns särskilda insatser som syftar till att öka deras chanser att få ett jobb. Exempel på detta är bland annat nystartsjobb, yrkesintroduktionsanställning och snart även så kallade etableringsjobb. Vilka kan ni använda i ert företag och hur fungerar det? Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv berättar mer om vad som gäller för de olika formerna.

Omställning - Trygghet och nya möjligheter

Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Målet är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. Carin Edholm, Trygghetsfonden TSL & Susanne Corse, Trygghetsrådet TRR berättar hur man lyckas vända nattsvarta besked för individer till fokus på nya möjligheter.

Digitala bedrägerier i en mänsklig värld

Bedrägeribrottsligheten är den snabbast växande och enskilt största brottskategorin vi har i Sverige idag. Under 2018 anmäldes det över 250 000 brott varav 90 procent skedde på nätet. Teknikutvecklingen går framåt och fler företag investerar i säkerhet men kommer vi någonsin hinna ikapp gärningspersonerna som står bakom brottsligheten? Nina Jelver, Svensk Handel, berättar om de vanligaste tillvägagångssätten och hur du skyddar dig.

Seminariepass 3 - 14.40 – 15.30

Framtidens anställningsskydd - vägval för verklig trygghet

LAS påverkar företagens konkurrenskraft negativt, begränsar företagens vilja och förmåga att skapa nya jobb, försämrar företagens möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensväxling. Samtidigt medför LAS en begränsad och i många fall skenbar trygghet för individen. En växling behöver därför ske från en skenbar trygghet i anställningen till en verklig trygghet på arbetsmarknaden. En ny modell för omställningsförmåga och trygghet i arbetslivet måste utformas så att både företagens behov av flexibilitet och omställningsförmåga och individernas behov av trygghet tillgodoses samtidigt. Daniel Svenvik, Teknikföretagen berättar om tankarna kring en ny modell för trygghet i arbetslivet.

Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk på grund av jobbet

Svenskt arbetsliv har nått långt när det gäller minskningen av arbetsskador. Men hur kommer vi ännu längre i det förebyggande arbetet och hur kan man skapa en god säkerhetskultur? Berndt Jonsson, Sveriges Byggindustrier, berättar hur regelverket ser ut och vad du som arbetsgivare bör göra och känna till.

Miljö och hållbarhet - Agenda 2030 handlingsplan för näringslivet

Klimat, råvaruförsörjning, avfall, fattigdom - världen står inför stora utmaningar där näringslivet både kan och måste bidra. Hur kan man som företagare göra hållbar utveckling lönsamt med hjälp av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030? Robin Ljungar, Trä & Möbelföretagen inspirerar och diskuterar.

Inspirationsföreläsning 15.40 - 16.30

Hur man sätter ihop en kompetent grupp och hur man tänker för att vinna

Ledarskap och medarbetarskap är två huvudteman i Gurra Krantz föredrag. Han talar bland annat om rekrytering, individens betydelse, gruppdynamik och vikten av att ha klara och väldefinierade mål. Hur får man till exempel ett gäng individer att dra åt samma håll trots olika kunskaper och personligheter inom gruppen?

Gurra Krantz är talare, författare, båtbyggare, segelmakare och en av Sveriges mest erfarna och väl meriterade seglare med mer än 20 års erfarenhet av professionell kappsegling med internationella besättningar. Han har gedigen erfarenhet av ledarskap och gruppdynamik med bland annat fyra jorden runt kappseglingar och två America´s Cup projekt bakom sig.

Datum och tid

  • Torsdag 26 september 2019, kl. 11:30 – 16:30

Plats

Clarion Hotel Winn - Citykonferens, Norra Slottsgatan 6, Gävle

Kontaktperson

Lotta Petterson