LogoLogo
LogoLogo
Nyhet11 maj 2020

Gävleborg påverkat av coronakrisen

Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har drabbats av rådande tid i samma utsträckning som riket i stort. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport.

Lotta Petterson
"Det privata näringslivet i Gävleborg med sina närmare 77 000 anställda bidrar med hela 21 miljarder i skatteintäkter per år vilket är oumbärligt för vår välfärd framåt", säger Lotta Petterson.
Foto: Mia Berglund

Varje kvartal tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet i Sverige och regionalt. Resultatet är ett viktigt underlag för de politiska beslut som bör fattas för ett förbättrat företagsklimat.

– I Gävleborg är det en blandad bild som tornar upp sig. Dels finns det företag i länet som går bra, sedan finns det företag som befinner sig i någorlunda balans och sedan finns det företag som har det riktigt tufft, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Drygt 15 procent av de svarande företagen pekar på en högre produktions- och försäljningsvolym idag jämfört med för 6 månader sen. 56 procent av de svarande företagen anger en lägre produktions- och försäljningsvolym och 29 procent har ett oförändrat läge.

Förväntningarna ett halvår framåt är något mer positiva. Här tror 22 procent av de svarande företagen på en högre produktions- och försäljningsvolym, drygt 26 procent tror på ett oförändrat läge, närmare åtta procent säger att de inte vet och 43 procent pekar på en lägre produktions- och försäljningsvolym.

– Att sätta prognoser i rådande tid har aldrig varit så svårt som i detta nu, säger Lotta Petterson.

Antalet anställda har minskat i 27 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. 60 procent har oförändrat antal anställda och 13 procent har fler anställda idag än för ett halvår sedan.

Om ett halvår tror över 36 procent av de svarande företagen på ett mindre antal anställda, 48 procent tror på ett oförändrat läge, 8 procent tror på fler anställda och 8 procent anger att de inte vet.

– Det är en extrem situation och det är viktigt att ta situationen på största allvar. För att vi ska lyckas undvika massarbetslöshet är det otroligt viktigt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats. Till exempel behöver omställningsstödet förlängas och inte bara gälla i mars och april, säger Lotta Petterson.

Av de svarande företagen har hela 41 procent minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan. Över 43 procent räknar med fallande investeringar sex månader framåt.

– I detta läge är det av yttersta vikt att fortsätta stötta företagen på alla sätt och att hålla koll på utvecklingen framåt. Det privata näringslivet i Gävleborg med sina närmare 77 000 anställda bidrar med hela 21 miljarder i skatteintäkter per år vilket är oumbärligt för vår välfärd framåt, säger Lotta Petterson.

Mätningen gjordes under perioden den 15 april till den 27 april i år.

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist