NYHET9 december 2021

Gävleborgs företag redo att satsa men kompetensbristen oroar

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt. Försäljning, produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms också öka de kommande sex månaderna, säger Svenskt Näringslivs regionchef Lotta Petterson. 

I Gävleborg är tror 32 procent av de svarande företagen att antalet anställda kommer att öka de kommande sex månaderna.Foto: TT Bild

I riket som helhet uppger nästan 40 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel för fjärde kvartalet uppger att de kommer att antalet anställda de kommande sex månaderna. 34 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 8 procent som tror att de kommer att minska. 

I Gävleborg tror 32 procent av de svarande företagen att antalet anställda kommer att öka. 

”Kompetensbristen är inget nytt problem, men förstärks i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa”, säger Lotta Petterson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är mycket glädjande att så många företag i Gävleborg uppger att de tror att antalet anställda kommer att öka. Många företagen har dock svårt att hitta rätt kompetens, säger Lotta Petterson, Svenskt Näringslivs regionchef i Gävleborg.

– Kompetensbristen är inget nytt problem, men förstärks i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa, säger Lotta Petterson.

Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten skall ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande.

– Matchningsproblemen som håller uppe arbetslösheten gör det ännu svårare för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer, säger Lotta Petterson.

Precis som med nyanställningar ser många av de svarande företagen också positivt på försäljningen. På riksnivå tror över hälften av företagen att deras försäljningen kommer att vara högre om sex månader. För Gävleborg är siffran 45 procent, medan endast 6 procent tror att försäljningen kommer att minska.

– Det är tydligt att konjunkturuppgången håller i sig och att företagen ser positivt på framtiden. Det avspeglar sig inte bara i att många säger sig behöva nyanställa utan också i förväntan om ökande försäljning.

Det är också många av de svarande företagen som uppger att de kommer att investera mer om sex månader. För riket uppger 34 procent att de tror att företagets investeringar kommer att vara högre om sex månader, medan siffran är 27 procent för Gävleborg. Endast 9 procent av företagen i länet tror att deras investeringar kommer att vara mindre om sex månader.

– Det är glädjande att se en framtidstro om ökade investeringar, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och en framtid efter coronapandemin. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, då vissa branscher och företag fortfarande har det mycket svårt, säger Lotta Petterson.

Företagarpanelen

Svenskt Näringslivs företagarpanel gick ut till 375 företag i Gävleborg med en mätperiod mellan 9 och 26 november. Svarsfrekvens: 42 procent. 

På tre områden (produktion/försäljning, investeringar, antal anställda) har företagen fått svara på om de ökat, minskat eller varit oförändrade de senaste sex månaderna, samt hur de förväntar sig utvecklingen de kommande sex månaderna. 

Vill du vara med i Företagarpanelen – läs mer och anmäl dig här

konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist