Ovanåker siktar uppåt med förbättrad service

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Ovanåker finns Gävleborgs näst bästa företagsklimat, enligt den senaste rankingen. Kommunen har dock tappat 33 placeringar sedan förra enkäten och mest har man backat på området ”kommunpolitikernas attityder till företagande”.

Håkan Englund

Håkan Englund (S), nytillträtt kommunalråd i Ovanåkers kommun, är självkritisk och lyfter förbättrad service från kommunens sida som ett av de övergripande målen för kommande mandatperiod.

Vad har ni i Ovanåker för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi har ett par tydliga mål kopplade till företagsklimatet som vi kommer att arbeta med. Det är dels att bli bättre på den service som vi i kommunen erbjuder till företagen. Det handlar om service i ett brett spektrum; alltifrån hur vi hanterar bygglov och markanvändning till hur vi försöker lösa olika problem. Självklart har vi samma regelverk som alla andra att förhålla oss till, men det handlar om attityder också. Där tycker vi själva inte att vi varit tillräckligt bra och vi vill jobba på att förbättra oss. Det andra är att vi ska sikta på en bättre placering i Svenskt Näringslivs ranking. Vi har haft en hyffsat stigande utveckling under de senaste åren och den trenden vill vi fortsätta. Idag är vi tvåa i länet och självklart strävar vi efter att bli bäst i länet. Det skulle vara ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll. 

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till det lokala företagsklimatet?

– Vi har redan nu satt igång att jobba med en rad insatser som vi kommer att fortsätta med det kommande halvåret. Vi håller på att bygga en ny organisation för näringslivsarbetet där vi har rekryterat en person och kommer att rekrytera ytterligare en.  De här personerna ska jobba direkt gentemot näringslivet och det är nytt för oss.  Tillsammans har vi åkt runt och besökt de lokala företagen och det kommer vi att fortsätta med.  Det är viktigt att ha direktkontakt med så många som möjligt, inte minst för mig som är ny som kommunstyrelsens ordförande.  Genom besöken får vi en inblick i hur det går för företagen och vi får en direktrelation med dem som driver bolagen. Sedan årsskiftet har vi hunnit med att besöka ett tiotal företag och vi fortsätter i den takten.

Vilka är era viktigaste prioriteringar under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Förutom det jag nämnde tidigare med förbättrad service så måste vi stödja kompetensförsörjningen i vår kommun. När vi möter företagen är behovet av kompetent personal en gemensam nämnare; det är tungt för många att hitta rätt personal, framför allt där det krävs personer med högre utbildningar och specialistkunskaper. Samma gäller i vår egen verksamhet. Där behöver vi och företagen hjälpas åt att få hit rätt kompetens. Därför måste vi också jobba med bostadsförsörjningen så att de som kommer hit och vill jobba kan hitta en bostad.  Idag finns det få lediga bostäder och det är låg omsättning på marknaden.  Där har vår allmännytta ett stort ansvar. Utöver det här så är det viktigt att vi fortsätter med många och täta möten med företagen. Idag har vi frukostmöten en gång i månaden där vi bjuder in alla företag och det kommer vi att fortsätta med.  Vi har ett näringslivsråd med företrädare från näringslivet som sammanträder då och då som vi vill fortsätta ha dialog och tät kontakt med. 

Vad kan företagen själva göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Det viktigaste är att företagen vill delta i dialogen med kommunen och att de är intresserade av de diskussioner som förs. Då kan vi båda bli vinnande parter. Företagen kan också bidra genom att hålla dialogen med vår gymnasieskola levande. Där finns redan idag ett samarbete kring praktikplatser och arbetsplatsförlagt lärande och där är det ju bra om företagen även framöver är beredda att ta emot de som ska komma ut och jobba så småningom. Många företag uttrycker också glädje över de nätverk som finns i Ovanåker, företagen emellan. Man träffas regelbundet och hjälper varandra. Det är en positiv företagaranda som också bidrar till ett positivt företagsklimat. 

Vill ha tydlighet

Thomas Nilsson, vd SNX Logistik AB

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson är vd för SNX Logistik AB och sitter i styrelsen i Företagarna Ovanåker. Han menar att företagsklimatet i Ovanåker är bra, just tack vare det fina samarbetet företagen emellan. Från kommunens håll förväntar han sig inga större åtgärder, men skulle önska tydligare mål och visioner.

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Över lag tycker jag att Ovanåker är en bra kommun att verka i. Vi har fantastiska företag här som hjälps åt och samarbetar. Vi har också ett stort föreningsliv med ett enormt utbud för att vara en så pass liten kommun. Så det är lätt att trivas här. Men när det gäller företagsklimatet så behöver vi såklart göra en hel del. Vi kan inte mäta oss med stora kommuner; vi har inget Arlanda och ingen järnväg, men vi måste arbeta utifrån de förutsättningar vi har. Jag tror inte att vi företagare egentligen förväntar oss så mycket från politikernas och tjänstemännens håll. Vi jobbar på ändå. Men jag kan önska att kommunen ibland var lite mer informativ och tydlig; att man berättade för allmänheten vad man har för mål och visioner, så man vet vad det är man vill åstadkomma. Jag tycker också att man borde titta på andra småkommuner som ligger högt i rankingen och fundera över vad vi skulle kunna ta efter. Så visst behövs det någon form av förändring om vi ska kunna förbättra oss. Nu vet jag att det är en del på gång, man ska tillsätta nya tjänster och så vidare. Det är bra. Och jag säger inte att våra politiker är dåliga. De kan inte lösa allt och de har fullt upp med sitt. Men att de kunde lyfta blicken lite och vara lite tydligare med vad man vill, det skulle jag önska.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.