NYHET30 april 2024

Inspirationsdag för Västsvenska näringslivansvariga

Under en halvdag bjöd Svenskt Näringsliv in 40 näringslivsansvariga från Halland, Västra Götaland, Värmland och Jönköpings läns kommuner för att tala om de utmaningar, frågor och hinder som näringslivsansvariga stöter på i sin vardag kopplat till tillståndsprocesser och elförsörjning.

Foto: Svenskt Näringsliv

- För att Halland ska klara de utmaningar som framtiden erbjuder så behöver företagen bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta växa och investera. Dagen har inte bara bestått av matnyttig information, utan har även gett möjligheter till utbyte och dialog mellan deltagarna. De fyller en viktig funktion för att skapa goda förutsättningar för företagen i den egna kommunen, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Vart är vi på väg? Varför kraftsamla?

Med två retoriska frågor påbörjade Robert Thorburn och Nicklas Skår från Svenskt Näringsliv samtalet om Sveriges framtida elförsörjning. Kärnkraften har varit omdebatterad under en lång tid, inte minst inför föregående valrörelse. Kärnkraften beskrivs ofta som lösningen på många av Sveriges utmaningar gällande energiproduktionen. Kärnkraften är nödvändig och behövs i allra största grad, men i framtiden kommer elbehovet vara ännu större och det är viktigt att produktionen hänger med.

- Det kostnadseffektiva systemet bygger på att vi behåller all vattenkraft och bygger ut vindkraften, men det räcker inte, vi behöver kärnkraft. Vi behöver jobba mer på alla fronter och behöver alla kraftslag, säger Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv.

Sammanfattningsvis så betonas allvaret om elförsörjningen och vikten av att lägga i nästa växel för produktionen, för än är det inte för sent. Framöver har vi en rad efterlängtade reformer och initiativ att vänta på från såväl EU- som nationell nivå.

Klas Ericson, Business Sweden, och som nu leder samordningsuppdraget för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning i Sverige, var inne på samma spår om elproduktion och den industriella gröna omställningen. Sverige måste öka produktionen av el på samtliga plan för att kunna slussa ut de fossila bränslena. Utöver sol-, vind-, vatten- och kärnkraft så lyfter Klas förbränningsturbiner som en effektiv och samhällsekonomiskt gynnsam lösning. Men det behöver ske snarast för att undvika ytterligare elförsörjningsproblem i framtiden.

- Vi ska vara glada över att vi har ett alternativ och en möjlighet att ställa om. Omställningen kommer att ha en direkt inverkan på alla branscher och grenar, säger Klas Ericson, Business Sweden.

Även Mikael Cullberg från Länsstyrelsen Västra Götaland var på plats för att informera om deras arbete med den regionala utvecklingen. Mikael talade om Länsstyrelsens ansvarsområden och breda uppdrag. Publiken ställde en mängd frågor angående exempelvis tillståndsprövningar och hur Länsstyrelsen kan hjälpa kommunerna med diverse uppsatta mål.

Det var en uppskattad halvdag med sakkunniga talare och en engagerad publik på plats. Nu fortsätter arbetet hemma i kommunerna!

Text: Linus Lörstad

Lokalt FöretagsklimatInspirationsdagTillståndElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist