Seminarium

After work med fokus på företagsklimatet på Gotland

juni
01
2023
1 juni 2023, 16:00-18:00
Kontaktperson
Olle Karstorp
Regionchef Stockholm och Gotland

Varmt välkommen på en AW med Svenskt Näringsliv . Vi bjuder på lättare förtäring och dryck och samtalar om resultatet i Svenskt Näringslivs senaste undersökning om det gotländska företagsklimatet.

Stort tack till er 221 företagare som har svarat på vår enkät! Årets resultat visar att politiken lyssnar till er. De frågor som ni prioriterar är också de som regionfullmäktiges politiker vill prioritera. Det är en bra grund att stå på i det fortsatt arbetet.

Vi gästas av regionråd Anderas Unger som berättar om vilka satsningar majoriteten kommer att prioritera under den innevarande mandatperioden.

En fråga som engagerar många företag är regionens upphandlingar. En fråga som vi också mäter i enkäten. Upphandlingschef Nanna Sörling finns på plats för att berätta hur regionen arbetar för att förbättra betyget och för att svara på era frågor.

Medverkande

Anderas Unger
Regionråd (M) Gotland
Nanna Sörling
Upphandlingschef, Region Gotland
juni
01
2023
1 juni 2023, 16:00-18:00
Kontaktperson
Olle Karstorp
Regionchef Stockholm och Gotland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist