NYHET20 oktober 2021

De gotländska företagen är optimistiska – men ser hinder för tillväxten

De gotländska företagen blir alltmer optimistiska. Men brist på kompetens hindrar deras tillväxtplaner. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel kvartal tre.

De Gotländska företagen ser allt mer ljust på framtiden och framför allt har besöksnäringen haft en rekordsommar. Men 70 procent av företagen på Gotland uppger att bristen på erfaren personal hindrar deras tillväxtplaner.

70 procent av de svarande företagen uppger att bristen på erfaren personal är det hindrar deras sysselsättningstillväxt. Även svårigheter att hitta nyutbildad personal och höga löneskatter motverkar återhämtningen. Personalbristen gäller såväl för personer med olika typer av högskolekompetens som för olika hantverks- och serviceyrken.  

Varje kvartal mäter Svenskt Näringsliv hur de gotländska företagen har utvecklats under det senaste halvåret, och vilka förväntningar de har på de kommande 6 månaderna. 

Frida Ganshed gläds över sommarens och höstens rekordsiffror i besöksnäringen men oroas av att personalbristen hindrar den positiva utvecklingen.
Foto: Anna Sundström

Efter den, för många företag, oerhört tuffa perioden under pandemin ser nu merparten av företagen positivt på framtiden. Jämfört med det historiska snittet, 2008-2021, är företagen nu mer optimistiska gällande antalet anställda de kommande sex månaderna och i nivå med snittet gällande förväntade investeringar och försäljningsvolymer. 

Stora delar av handeln, besöksnäringen och persontransporter har varit hårt drabbade av förändrade beteendemönster och restriktioner. Även företag inom dessa branscher är nu mer optimistiska inför framtiden. 31 procent tror på ökande försäljningsvolymer om ett halvår. 

– Besöksnäringen på Gotland har haft en rekordsommar och går mot en rekordhöst. Besökarna fortsätter att komma till Gotland och vi ser att vi verkligen har en säsongsförlängning och att fler personer vill upptäcka Gotland på hösten. Tyvärr gör personalbristen att många restauranger inte kan ha öppet i den utsträckning som de önskar. Det är en jätteutmaning för hela branschen och en av de frågor vi kommer lägga störst fokus på framöver, säger Frida Ganshed, verksamhetsledare på Gotlands förenade besöksnäring. 

Globalt är handeln och industriproduktionen tillbaka på de nivåer som rådde före pandemin. Samtidigt har företagens förväntningar på framtiden sänkts något. En stor del av anledningen stavas brist. Det råder brist på halvledare och många andra råvaror och insatsvaror som industrin behöver, samtidigt som det också råder brist på lediga containrar och fraktkapacitet. Sammantaget skapar det problem i många branscher, från handel till industri. Trots att efterfrågan ligger på en hög nivå kan många företag inte öka sin produktion eller försäljning, i värsta fall måste de tvärtom minska.  

Konjunkturen
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist