Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 september 2020

Fortsatt kämpigt för företagen på Gotland

Coronakrisen är inte över. I en ny undersökning uppger Svenskt Näringslivs medlemsföretag på Gotland att situationen fortfarande är sämre än normalt, även om en del indikatorer börjat vända upp från historiskt låga nivåer. 

”Många företag inom mötes- och evenemangsbranschen har tappat så mycket som 95% av sin omsättning”, berättar Frida Gahnshed, verksamhetsledare på Gotlands besöksnäring.Foto: Anna Sundström

De branscher som drabbats värst av krisen på Gotland är transport, handel och besöksnäringen.

Frida Gahnshed som är verksamhetsledare på Gotlands besöksnäring ser ändå en ljusning mot slutet av sommmaren.

– Trots en tuff maj och juni har delar av besöksnäringen till viss del återhämtat sig. Efter att reserestriktionerna hävdes vände det och sommaren blev bättre än vad man vågat hoppats på. Vi är nu inne i september och ser glädjande att det är 10% fler personer på Gotland nu än normalt under samma period. Att många arbetar hemifrån medför att man nyttjar sina sommarhus längre in på hösten och lokala handlare upplever ökad försäljning, säger Frida Ganshed.

Samtidigt visar Svenskt Näringslivs undersökning att 33 procent av företagen på Gotland tror att investeringarna kommer att minska. Det är den mest pessimistiska siffran i landet. Gotlands Besöksnäring har räknat på ett ungefärligt tapp på 30% i omsättning för sina medlemmar under sommaren. Det är givetvis något som kan påverka hur man ser på framtida investeringar.

– Det är dock viktigt att påpeka att flera företag inom mötes- och evenemangsbranschen har tappat så mycket som 95% av sin omsättning. Dessa företag lever på luft och eftersom de är hårdast drabbade i krisen, och dessutom driver affärer som påverkar övriga besöksnäringen är det prioriterat för oss att få igång mötesindustrin igen, säger Frida Ganshed. 

Gotland är den region där företagen har lägst förväntningar på produktionsvolym och antal anställda för de kommande sex månaderna. Men här måste man också räkna in säsongsvariationer, det här mönstret ser man även ”normala” år på Gotland om än inte lika kraftigt.

”Nu är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen”, säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv på Gotland.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Aktiviteten i ekonomin blir sannolikt lägre än innan krisen under lång tid framöver. Sverige kan hamna i en långvarig lågkonjunktur, därför är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen. Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende, säger Olle Karstorp, regionchef på Svenskt Näringsliv på Gotland. 

Frida Ganshed är fortsatt optimistisk och hoppas att corona på sikt kan öka intresset för Gotland.

– Besöksnäringen består vanligtvis av 70–80% återkommande besökare men i år har vi sett en betydligt större del förstagångsbesökare. Det här är en ny målgrupp som upptäcker Gotland och som förhoppningsvis kommer tillbaka. Vi har också sett att corona gynnat kreativiteten hos företagarna. Man har behövt hitta lösningar för att bedriva verksamheten mer effektivt och samtidigt vässa sina erbjudanden, säger Frida Ganshed.

konjunkturbeöksnäringenGotlands besöksnäringgotland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist