Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Hösten 2015 lanserade regeringen en exportstrategi med 22 åtgärder som skulle hjälpa svenska företag att lyfta sin export samt gynna utländska investeringar i Sverige och detta genom att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet.

Eva Häussling

Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv

Foto: Ernst Henry Photography

Exportstrategin välkomnades av näringslivet som länge efterfrågat en sammanhållen strategi. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Genom bildandet av Team Sweden ska även samordningen mellan aktörerna förbättras. Regeringen är mycket nöjd med sin strategi och nästan alla åtgärder har bockats av och anses ha varit framgångsrika.

Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega har under åren 2016 och 2017 anordnat Exportstrategidagar och diskuterat med företag och främjaraktörer om hur strategin hittills mött näringslivets behov och vilket offentligt främjande företagen är i behov av för att lyckas med sin internationalisering.

Mycket har blivit bättre. Många regionala exportcentra har invigts där främjandeaktörer tar gemensamt ansvar för att hjälpa företagen med sin internationalisering. ”En dörr in” är devisen och på https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera kan företagen hitta hjälp från det offentliga främjandet.

Inför Exportstrategidagen i november 2017 intervjuade Svenskt Näringsliv exporterande medlemsföretag kring hur de märkt av den ökade satsningen på exportfrågorna. Trots Exportstrategins åtgärder upplever många företag fortfarande ett informationsunderskott från det offentliga främjandet. De hinder som företagen stöter på mest är svårigheter med finansieringen och regelkrångel. Stöd som företagen förväntar sig mest av det offentliga främjandet är rådgivning, finansiering och information.

Sverige ska attrahera kompetent arbetskraft även från andra länder. Många företag vittnar dock fortfarande om stora svårigheter att lyckas med detta. Talangattraktionen bör främjas för att möta företagens kompetensbehov. Det gäller kortare handläggningstid för migration, tillgång till bostäder, låg marginalskatt, möjlighet till kompetensutveckling och förstås ett företagsklimat som tillåter företagen att växa i Sverige och även internationellt.

Ökade protektionistiska tendenser världen över kan försvåra exportsatsningar för svenska företag. Att jobba för att få till stånd och värna om frihandelsavtal är av största vikt för att företagen ska kunna lyckas internationellt. 

En faktor som oftanegligeras vid diskussioner om företagens internationalisering är kunskapen om de främmande marknaderna och deras affärskultur. För att lyckas på en annan marknad måste den kunskapen finnas. Det offentliga främjandet kan hjälpa till att förmedla denna kunskap, även om företagen själva självklart har huvudansvaret.  

Den globala handeln påverkas inte av en svensk regerings partifärg. Oberoende av vilken regering Sverige kommer att ha efter valet den 9 september så bör en långsiktig politisk blocköverskridande handelsstrategi överenskommas som inte i viktiga avseenden förändras vid regeringsskiften.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Vietnam gynnar svenska företag

EU I måndags röstade Vietnams nationalförsamling ja till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EVFTA). Därmed är det sista formella hindret avvärjt. Avtalet väntas träda ikraft i slutet av sommaren.
NYHET Publicerad:

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

INTERNATIONELL HANDEL Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Stellinger på Trade Policy Day: ”Alla förlorar på protektionism”

INTERNATIONELL HANDEL Vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider? Frågan stod i centrum när Europaparlamentet diskuterade handelspolitik. "Vi lever nu i helt ny handelsvärld", konstaterade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Handelsjättar vill se nya WTO-regler mot subventioner

INTERNATIONELL HANDEL EU, USA och Japan vill att världshandelsorganisationen WTO inför regler för att begränsa staters möjligheter till subventioner av inhemsk industri.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv håller frihandelsfanan högt

INTERNATIONELL HANDEL Svenskt Näringsliv är som enda europeiska näringslivsorganisation inbjuden när Europaparlamentet diskuterar handelspolitik på tisdagen. ”Det innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina och hållbarhetsfrågor”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

INTERNATIONELL HANDEL EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare vill reformera EU:s konkurrensrätt

FRIHANDEL Den tyska industrin vill reformera EU:s konkurrensrätt för att möta Kinas intåg på den europeiska marknaden medan Svenskt Näringsliv föredrar att gå en annan väg. ”Kina har uppfunnit en egen unik ekonomisk modell som vi måste möta”, säger BDI:s vd Joachim Lang i en intervju.
NYHET Publicerad:

Svensk industri visar musklerna

INTERNATIONELL HANDEL Världens största industrimässa pågår i Hannover. Värdar är Tyskland och Sverige. För ordförande Fredrik Persson är det en självklarhet att delta på mässan och visa sitt stöd för stora och små svenska industriföretag, som ställer ut eller engagerar sig på annat sätt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.