NYHET10 oktober 2023

Halländska företag har mer personal än vad de behöver

Fortsatt mörka siffror för investeringar, försäljningsvolymer och anställda i det halländska näringslivet. Dessutom har fler än var femte företag i Halland mer personal än vad de egentligen behöver. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv undersöker löpande den halländska konjunkturen genom undersökningen Företagarpanelen Halland. Resultatet från årets tredje kvartal visar att konjunkturläget fortsätter att vara deppigt.

Jämfört med föregående kvartal minskar investeringstakten och fler företagare uppger också att man minskat på personalstyrkan. Dock verkar tappet i försäljningsvolym planat ut något jämfört med föregående kvartal. En av de branscher som uppvisar mest negativ utveckling är byggbranschen, där försäljningsvolymen ökat hos endast 1 av 10 företag det senaste året. Detta jämfört med 3 av 10 i näringslivet som helhet.

Tydligt är också att den minskade försäljningen inte ännu fått fullt genomslag på företagens personalstyrka, då betydligt fler företag erfar försämrad försäljningsvolym än personalneddragningar just nu. Men att lågkonjunkturen får ett större genomslag på arbetsmarknaden är att vänta, då näringslivets förväntningar inför de kommande 12 månaderna inte vittnar om någon större ljusning, snarare tvärtom.

- Konjunkturläget är svårt för både företag och hushåll. Dessutom ser vi också att minskningen i försäljningsvolym ser betydligt värre ut än minskningen av personal ute hos företagen än så länge. Det finns en uppenbar risk här att det kännbara genomslaget på den halländska arbetsmarknaden fortfarande ligger framför oss, säger Kristian Ryberg Svenskt Näringsliv Halland.

Företagen har fler anställda än vad de behöver

När företagen svarar på hur de tror att antalet anställda ser ut om ett år uppger fler att de tror att personalstyrkan kommer minska snarare än öka. Inte minst inom besöksnäring, handel, transport och bygg, men även inom industrin.

Fler än var femte (22%) företag uppger dessutom att de för tillfället har fler anställda än vad verksamheten på kort sikt behöver.

Detta är mest vanligt inom besöksnäringen. Men fenomenet där företag ”hamstrar” personal är spritt över alla branscher. Man försöker i det längsta behålla den personal man lyckats rekrytera. Enligt Kristian Ryberg visar siffrorna på två saker.

- Det visar dels på hur stor kompetensbristen är och att företagen gör allt vad de kan för att behålla personalen för att man oroas för att nyrekrytering längre fram kan bli svår. Det visar också på att vi riskerar få en snabb och kraftig ökade varsel, om nedgången i konjunkturen blir mer långvarig. I flera av branscherna där företagen håller i personalen är marginalerna låga, avslutar Kristian Ryberg.

Om företagarpanelen

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt består panelen i Halland av 502 medlemsföretag. Undersökningsperiod 29 augusti – 22 september 2023.

Företagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist