SEMINARIUM / MÖTE Län: Hallands län

Konjunkturfrukost

Efter flera år av hygglig ekonomisk tillväxt pekar allt fler indikatorer på att konjunkturen nu mattas av både globalt och i Sverige. Inte minst på Europas viktigaste marknad, Tyskland, skrivs nu tillväxtprognoserna ner rejält.  Till detta kommer risken för ett upptrappat handelskrig, samtidigt som brexit än mer spär på ovissheten kring den ekonomiska utvecklingen.

Hur kraftig blir avmattningen i Sverige?

Hur ser ekonomin ut inför nästa års avtalsrörelse?

Hur klarar sig Sverige i den allt tuffare internationella konkurrensen?

Hur säkrar vi svensk konkurrenskraft?

Lars Jagrén är senior rådgivare samhällsekonomi på Svenskt Näringsliv.  Han har en bred erfarenhet från olika sektorer efter att tidigare ha varit chefekonom på Sveriges Byggindustrier, Företagarna och Unionen.

Plats

Biograf Facklan, Biograf Facklan, Kungsbacka

Kontaktperson

Kristian Ryberg