NYHET17 januari 2022

”Många av våra elever blir erbjudna jobb redan innan de gått ut gymnasiet”  

Samtidigt som ett gymnasieval för Hallands niondeklassare stundar är rekryteringsbehovet stort för de Halländska företagen. Framför allt efter personer som studerat ett yrkesprogram. ”Många av våra elever blir erbjudna jobb, redan innan de gått ut gymnasiet”, konstaterar Ulf Anderberg, rektor på fordons- och transportprogrammet i Varberg.  

Bengt Ronnstedt, arbetslagsledare Fordons- och transportprogrammet Elof Lindälvs gymnasium & Ulf Anderberg, rektor Fordon- och transportprogrammet Peders Skrivares skola. Foto: Privat & Canva

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för de Halländska företagen och efterfrågan på arbetskraft är stor, särskilt på gymnasial yrkesutbildning. Ekonomifaktas Gymnasiepejl, som är en del av Svenskt Näringsliv, visar sammanställd statistik från SCB på dels hur stor del av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år, dels deras medianinkomst efter samma tid.

Enligt Gymnasiepejl är det generellt sett yrkesprogrammen som ger snabbast etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Men trots hög etableringsgrad är söktrycket bland programmen lågt.

Två gymnasieprogram i Halland som lyckats med en hög etableringsgrad redan efter kort tid är Fordon- och transportprogrammen på Elof Lindälvsgymnasieskola i Kungsbacka och Peders Skrivares skola i Varberg. Båda gymnasieskolorna är certifierade som motorbranschcollege, vilket innebär att programmen erhållet en kvalitetsstämpel samt att de har ett fördjupat samarbete mellan skola och företag.

På fordon- och transportprogrammet i Kungsbacka har 9 av 10 elever fått jobb ett respektive tre år efter avslutad utbildning. Vi har pratat med Bengt Ronnstedt, arbetslagsledare på programmet, som framhåller att etableringen har att göra med samverkan med näringslivet under studietiden.

- Vi har en väldigt nära kontakt med näringslivet, varje dag. Vi är också en skola med bra kvalitet på lärare och vi har bra utrustning. De är de tre bitarna som jag tror har stor betydelse för att våra elever snabbt ska få jobb, säger Bengt Ronnstedt.

På fordon- och transportprogrammet i Varberg ser statistiken liknande ut. Även där har 9 av 10 etablerats på arbetsmarknaden efter ett respektive tre år. Ulf Anderberg, rektor på programmet, påtalar även han vikten av att samverka med näringslivet.

På programmet arbetar en lärare specifikt med branschfrågor och att matcha ihop elever och företag inför arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga den delen av utbildningen när eleven ska vara ute på ett företag. Ulf berättar att det leder till att många elever blir erbjudna jobb redan innan de gått ut gymnasiet.

- Framgångsfaktorerna bakom att elever väljer vår utbildning och att elever får jobb är att vi samarbetar mycket och att vi har en god relation med branschen. Våra lärare är nyfikna på våra företag och vi är måna om att ha goda relationer med våra elever, avslutar Ulf Anderberg.  

Text: Annie Hilmersson

Om Gymnasiepejl

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram. 

Vill du se resultatet för fler utbildningar? 
https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl 

GymnasievaletGymnasiepejl
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist