NYHET9 februari 2023

Nästan vart fjärde företag i Halland ser risk för varsel inom ett halvår

Ny konjunkturundersökning från Företagarpanelen i Halland.

Foto: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter regelbundet de halländska företagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomfördes under januari månad, ger en fortsatt dyster bild av läget i det halländska näringslivet.

Framförallt är det förväntad produktion/försäljning och investeringar som ser mörkast ut kommande 12 månader. 32 procent förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 26 procent minskade investeringar och 18 procent ett minskat antal anställda. Trenden inom samtliga områden är tydlig, företagen är mer pessimistiska jämfört med undersökningen för Q4 2022.

Företagen har också fått uppge risken för varsel eller uppsägningar på det egna företaget under de kommande sex månaderna. Hela 23 procent av företagen ser nu risk för varsel inom ett halvår.

- Man tar nu höjd för att kunna minska sin personalstyrka och det ligger i korten att man kan tvingas till det. Kostnadsökningar slår hårt mot många företag och hushållens konsumtion viker. Det gör att företagen ser en risk för att behöva varsla, säger regionchef Kristian Ryberg.

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag. Svenskt Näringslivs senaste nationella konjunkturuppdatering visar att Sverige kommer befinna sig i lågkonjunktur under de kommande två åren. Hushållen kommer att dra ned konsumtionen kraftigt, arbetslösheten kommer att stiga och BNP förväntas falla med hela 1,6 procent under 2023.

- Sammantaget har företagens prognoser fallit rejält det senaste året. Det vi kan se är att stora och viktiga branscher i Halland, som bygg, handel, besöksnäring och transportbranschen också är bland de mer pessimistiska branscherna, säger Kristian Ryberg.

Om Företagarpanelen

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen” bestående av 527 halländska företag. Undersökningen genomfördes under perioden 10-27 januari 2023.

FöretagarpanelenKonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist