Länsstyrelsen.JPG

Ökad förståelse ska förbättra Länsstyrelsens myndighetsutövning

NYHET Publicerad

LÄNSSTYRELSEN Många företagare i Halland efterfrågar att Länsstyrelsen ska ha en större förståelse för deras verklighet. “Vi vill fortsätta föra en dialog med er, och kom gärna med förslag på hur vi kan göra det. Genom att förstå varandra är alla vinnare”, säger Lena Sommestad, Landshövding i Halland.

På Halmstad slott ägde nyligen ett dialogmöte rum mellan länsstyrelsen i Halland och företagare i länet för att skapa bättre förståelse för varandras verklighet och uppdrag. Att vara tydliga med förväntningar, och att få tydligare och mer kontinuerlig återkoppling i ärenden är något som företagare efterfrågar.

– Länsstyrelsen påverkar förutsättningarna för att driva företag, och det är viktigt att dialogen med företagen fungerar väl. En enkät från Svenskt Näringsliv Halland visar att 26 procent av företagen tycker att servicen från Länsstyrelsen inte är godtagbar, och 41 procent tycker att Länsstyrelsen inte har förståelse för företagens villkor. Dessa siffror tyder på att det finns en del att jobba med, inleder Kristian Ryberg, biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

För att skapa bättre förståelse i framtiden vill både Länsstyrelsen och företagare ha en fortsatt dialog med varandra, men i ett mindre och djupare format. Båda parter anser att Svenskt Näringslivs dialogmöte är en bra början, men för att fördjupa förståelsen behöver företagare ett liknande möte med fler handläggare från Länsstyrelsen, det vill säga de som dagligen har kontakt med företagen.

– För att ta frågan vidare är mindre, spetsigare och djupare möten ett bra exempel för hur man kan öka förståelsen för varandras utmaningar ytterligare. Att företagare får möta handläggare där båda parter kan lyfta sina upplevelser skulle bidra till en bättre dialog. Det är samtidigt av stor betydelse att Länsstyrelsen är tydliga med vilka förväntningar de har på företagare och att de ger kontinuerlig återkoppling i ärenden. När två världar möts finns det olika förväntningar, och därför är det särskilt viktigt att man är tydlig, konstaterar Kristian Ryberg.

I diskussionerna lyfter företagare också att de efterfrågar en slags e-tjänst där de kan logga in med Mobilt BankID för att följa sina ärenden hos Länsstyrelsen. Det är en vision som Länsstyrelsen arbetar mot, men de kan inte ge några klara besked om när detta kommer att infrias. Det finns 21 Länsstyrelser i Sverige, och samtliga eftersträvar att arbeta så likvärdigt som möjligt. Detta är en av anledningarna till att processer brukar ta lång tid. Dessutom var det flera som tyckte att en ärendelots borde inrättas; en samordnande funktion som hjälper företagare genom hela processen och hjälper till i den ibland snåriga hanteringen av ärenden som kan gå tvärs över Länsstyrelsens olika avdelningar och beröra flera olika handläggare.

Både Lena Sommestad och Länsrådet Jörgen Peters tog med sig flera synpunkter från företagen in i det fortsatta arbetet och man vill gärna också fortsätta med dialogen för att ta ytterligare steg mot en förbättrad relation med företagen i Halland.

– Vi tar med oss att vi behöver vara tydligare med hur olika processer fungerar, och att vi ska skapa tillit i myndighetsutövningen. Vi vill ha en fortsatt dialog med företagare och därmed även förverkliga idén om att företag får möta handläggare. Vi kommer redan nu att införa beräknad handläggningstid i våra ärenden – ett förslag som kom upp på mötet. Dessutom ser vi över möjligheterna att förutom att införa beräknad handläggningstid också tydliggöra och beskriva processerna i samband med ett ärende hos oss. Genom att förstå varandra bättre är alla vinnare, avslutar Lena Sommestad.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna bland de mest företagsamma i hela Sverige

FÖRETAGSAMHET 14,3 procent av hallänningarna är företagsamma, vilket gör Halland till det fjärde mest företagsamma länet i Sverige. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hans biltvätt inspekteras en gång om året – trots flera kontrollavgifter

TILLSYN Många kommuner tar betalt i förskott för tillsyn och inspektioner, i stället för att tillämpa efterhandsdebitering. Sven-Olof Gudmundsson som driver en Circle K-mack i Halmstad har flera gånger fått betala för fler inspektionsbesök än vad kommunen har utfört. ”Jag tycker att kommunen inte ska debitera för mer jobb än vad de faktiskt gör”, säger han.
NYHET Publicerad:

Visionen: Västsveriges bästa företagsklimat 2030

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Kungsbacka kommun siktar högt och målet är Västsveriges bästa företagsklimat om mindre än tio år. Nyligen bestämde sig kommunen för att införa arbetssättet ”Lätt och Rätt”, ett initiativ som baserats på den s.k. Rättviksmodellen. Men, vad kommer det konkret att innebära för företagen i kontakten med Kungsbacka kommun?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Jonas Bergman

FÖRETAGSKLIMAT Det långsiktiga målet är att Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Svenskt Näringsliv Halland tog ett snack med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande om de förändringar som görs och hur det är tänkt att underlätta för Halmstadföretagen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Kungsbacka bäst i Halland

UTBILDNING Nästan 4000 niondeklassare i Hallands län ska under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Tack för i år!

KRÖNIKA Då det efter drygt fyra månader på jobbet blir svårt att författa någon årskrönika, vill jag bara passa på att tacka för allt gott samarbete hittills under de gångna månaderna.