Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

”Svenskt Näringsliv ser både mig och försöker driva Sverige som land framåt.”  

KE’s bussar startade 1922. Företaget har vuxit från att köra människor till och från logen till att bedriva linjetrafik i Halland och Västra Götaland samt skolbuss och turistbussar i Europa. Vi fick möjlighet att prata med vd Magnus Elofsson, tredje generationen i familjeföretaget.   

Det är utvecklingen och variationen jag gillar som mest, säger vd Magnus Elofsson.

Var det självklart för dig att vilja ta över företaget?  
— Jag har aldrig velat göra något annat! Samtidigt har jag velat förändra saker inom företaget. Nuförtiden har vi exempelvis en helt fossilfri fordonsflotta och kör på helt nya sträckor. Det är utvecklingen och variationen jag gillar som mest! 


Vad har varit nyckeln till framgången för er?  
— Det ligger i en slimmad och väloljad organisation och en vilja att utvecklas. Vi konkurrerar med väldigt hög kvalité, exempelvis har vi 99 procents kundnöjdhet i stadstrafik och vi är effektiva i vårt arbete. Vi gör det mesta själva och outsourcar t.ex. inte underhåll på bussarna.  


Gör det att ni vinner offentliga upphandlingar?  
— Tyvärr är det inte så enkelt. Upphandlingarna blir alltmer komplexa och det är utländska jätteföretag vi konkurrerar med. Det är heller inget som hindrar företag i kvalitetsupphandlingar att dikta upp egenskaper som egentligen saknas. Både regionen och skattebetalarna har mycket att vinna på att öka sina kunskaper i LOU.  


Vad upplever du som tyngst i företagandet?  
— Det absolut tyngsta är när våra chaufförer blir utsatta för hot eller våld. Om ungdomsgårdarna är nedlagda får bussen vara den nya platsen för uttråkade ungdomsgäng. Det är både sorgligt, farligt och dyrt. Vi har installerat övervakning och larm i alla bussar just för att stävja den ökande kriminaliteten. Det är kostnader vi själva får bära.  

Det är nästan omöjligt att förändra saker när man är ensam.


Hur försöker du förändra dessa problem?  
— Det är bland annat därför jag är medlem i Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Svenskt Näringsliv. Det är nästan omöjligt att förändra saker när man är ensam. Hur ska jag som ensam entreprenör få politiker att lyssna på mig? Då krävs det att man är flera. 


Vilka frågor tycker du är viktigast? 
— Utöver brottsligheten kan det handla om att göra så att kör- och viloregler anpassas bättre till busstrafik eller påtala orättvisa vitesförelägganden. Vem lyssnar när man som enskild får vite på tusentals kronor för att man missar att fylla i ”Sverige” i färdskrivaren, fastän bussen aldrig lämnat landets gränser? Det är fullständigt avgörande som företagare att det finns en organisation som har ens rygg och skapar bryggor till politiker. Svenskt Näringsliv ser både mig som enskild och försöker driva Sverige som land framåt. Därför tycker jag medlemskapet är viktigt! 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist