Seminarium

Höj kvaliteten och spara pengar med smartare inköp

apr
27
2021
Endast digitalt deltagande
27 april 2021, 10:00-11:00
Kontaktperson
Ola Toftegaard
Regionchef Östersund

Välkommen till ett teamsmöte som riktar sig till dig som är kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef.

Kommuner/regioner kan höja kvaliteten och spara pengar genom att arbeta smartare med sina inköp. 

Det handlar bland annat om att se till att man har en inköpsmogen organisation och att kravställningen blir relevant, men också om att göra spendanalyser över sina inköps- och leverantörsmönster. Självklart gäller det ju också att formulera bra avtal och att följa upp dem.

Det är viktigt att allmänheten har stort förtroende för att den offentliga sektorns inköp görs på ett ansvarsfullt och korrekt sätt, i synnerhet med tanke på omfattningen. Trots allvarlig kritik av den offentliga upphandlingen under en längre tid sker fortfarande graverande övertramp av upphandlingsbestämmelserna.

Tillsammans med Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv, går vi igenom hur man kan jobba inom upphandlingsområdet utifrån bland annat: 

  • Engagemang från högsta ledningen (både hos ledande tjänstemän och politiker)
  • Organisationens behov är i fokus
  • Lägsta gemensamma kompetens finns inom inköp och flöden i hela organisationen
  • Proaktivitet i alla delar (planera alla inköp i god tid)
  • Uppföljning och rätt nyckeltal finns för mätning och uppfattas av alla i organisationen 

Under mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. 

Medverkande:

Ellen Hausel Heldahl
upphandlingsexpert, Svenskt Näringsliv
apr
27
2021
Endast digitalt deltagande
27 april 2021, 10:00-11:00
Kontaktperson
Ola Toftegaard
Regionchef Östersund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist