NYHET11 april 2024

Politikerna i Jämtland behöver agera för att få fart på ekonomin

Den 15 april presenterar regeringen sin vårändringsbudget för 2024. Svenskt Näringsliv efterlyser reformer och investeringar för att få fart på Sverige genom att ge rätt förutsättningar för företagen att fortsätta lösa vår tids största utmaningar.

Jämtlands höga skattenivåer riskerar att skrämma bort både företag och medarbetare. Foto: Henrik Montgomery /TT

Det är fel tid för regeringen att hålla i skattepengarna. Det finns nu möjligheter till investeringar som skapar bättre förutsättningar för tillväxt.

Men våra lokala politiker måste också dra sitt strå till stacken. Bristerna i det lokala företagsklimatet gör Jämtland mindre konkurrenskraftigt. Om det inte finns rätt förutsättningar för att växa och anställa rätt kompetens riskerar företagen att flytta någon annanstans.

Nu behövs reformer för att stärka möjligheterna att starta och driva företag i Jämtland:

Ola Toftegaard efterlyser reformer och investeringar för att få fart på Sverige.
Foto: Stefan Tell

  • Sänkta skatter och avgifter: Jämtlands höga skattenivåer riskerar att skrämma bort både företag och medarbetare. Sänk skatten för att göra länet mer attraktivt för företagande.
  • Se över tillståndsprocesser och regelverk: Långa ledtider och krångliga regelverk gör det svårare för företag att verka och växa. En hög servicenivå och främjande av tillväxt måste prägla företagens kontakter med myndigheterna, oavsett om det gäller kommuner, regionen eller länsstyrelsen.
  • Infrastruktur: 25 procent av företagen i Jämtland upplever betydande tillväxthinder kopplat till infrastruktur. För att få fart på ekonomin behövs investeringar i infrastruktur med syfte att stärka vägar och järnvägar i länet.
  • Energiförsörjning: Utan en fungerande elförsörjning blir det svårt för länets industrier att växa och utvecklas. Elproduktionen måste öka och elnätets kapacitet stärkas om företag ska kunna expandera och anställa fler.
  • Kompetensförsörjning: 69 procent av företagen i länet upplever det svårt att rekrytera och vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. De mest efterfrågade utbildningsnivåerna är yrkeshögskola och gymnasial yrkeskompetens. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och det behövs åtgärder för att fler ska vilja och kunna läsa en yrkesutbildning. Näringslivet måste få delta i utformningen av utbildningarna och samverkan mellan högskolan, utbildningsaktörer och näringslivet måste öka.

Sverige är helt beroende av välmående, växande och framgångsrika företag. Vår förmåga att försvara oss, klara välfärden och finansiera investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning hänger på tillväxtkraften i ekonomin. Och den avgörs i sin tur av förutsättningarna för produktivt arbete och företagande. Politiken måste bli mer inriktad på att skapa förutsättningar för detta. Ett starkt Jämtland kräver ett starkt näringsliv.

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

SkatterEkonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist