NYHET21 februari 2024

Splittrad framtidsbild hos Jämtlands företag

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Jämtland har stora utmaningar framöver. Företagen hoppas dock på ökad försäljningsvolym det kommande året.

Foto: Canva & MostPhotos

33 procent av de svarande företagen i Jämtlands företagarpanel uppger att försäljningsvolymen har minskat jämfört med för 12 månader sedan och endast 21 procent att den har ökat. Det är dock fler som tror att den kommer att öka än minska de kommande tolv månaderna.

23 procent av företagen uppger att investeringarna har ökat jämfört med ett år sedan, 20 procent säger att de har minskat. På frågan om hur de tror utvecklingen kommer att vara det kommande året är det lika många som svarar att de kommer att öka som minska.

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Optimismen vi ser nu är framför allt ett resultat av lättnader i penningpolitiken. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är fortfarande ett orosmoln, säger Ola Toftegaard, regionchef i Jämtland.

När det kommer till antal anställda uppger 22 procent att det har minskat och 15 procent att det har ökat. När det gäller framtiden är det ungefär lika många som är optimistiska som negativa.

– Företagen har historiskt haft en god förmåga att ta sig ur tuffa ekonomiska situationer för att komma ut starkare på andra sidan. Jag tror att de kan göra det igen. Men det kräver långsiktiga strukturreformer och underlättnader för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå, avslutar Ola Toftegaard.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist