NYHET13 oktober 2022

Svag återhämtning bland jämtländska företag 

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2022 visar att företag i Jämtland ligger under riksgenomsnittet när konjunkturutvecklingen det senaste året mäts.  

Foto: Johan Mollerberg

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter konjunkturen med fokus på tre områden: försäljningsvolym, investeringar och antal anställda.  

På frågan om hur försäljningsvolymen har förändrats det senaste åren uppger 36 procent av de svarande företagen i Jämtland att den har ökat. 27 procent svarar att den har minskat. Totalt sett är det alltså en förbättring med nio procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 21 procent.  

När det kommer till investeringar är riksgenomsnittet en total ökning på 12 procent och Jämtland hamnar på sex procent.  

– Det är tydligt att Jämtlands återhämtning ligger under riksgenomsnittet. Bland de svarande företagen är ökningen lägst bland företag inom tjänstesektorn, säger Ola Toftegaard, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jämtland.  

Också när det kommer till utvecklingen av antalet anställda ligger Jämtland långt ner på listan med en 6-procentig ökning – endast Västernorrland visar en svagare utveckling.   

– Konjunkturprognoser ska inte ses som någon tävling, men Jämtlands resultat visar att företagen har haft det svårt att återhämta sig det senaste året. Därför är det så viktigt att länets kommuner gör sitt yttersta för att skapa ett bra företagsklimat där de lokala företagen får så bra förutsättningar som möjligt att verka, avslutar Ola Toftegaard.   

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist