NYHET8 december 2022

Svag framtidstro bland företag i Jämtland

Det råder en svag framtidstro bland de jämtländska företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel. I samtliga mätvärden ligger länets företag under riksgenomsnittet.

Foto: Mostphotos

I Svenskt Näringslivs företagarpanel mäts konjunkturen med fokus på tre områden: försäljningsvolym, investeringar och antal anställda.

Ola Toftegaard
Foto: Stefan Tell

På frågan om hur försäljningsvolymen har förändrats de senaste 12 månaderna uppger 29 procent av de svarande företagen i Jämtland att den har ökat. 34 procent svarar att den har minskat. Förväntansbilden på kommande 12 månaderna är mörk.  

– Ser man till våra grafer börjar staplarna närmast påminna om den förväntansbild vi hade i början av pandemin, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.

När det kommer till investeringar är det endast på Gotland och i Gävleborg som framtidstron är sämre.

– När företagarna bedömer investeringar de kommande tolv månaderna ser vi en brant kurva nedåt, vilket också tyder på en låg framtidstro.

Även när det kommer till utvecklingen av antalet anställda ligger Jämtland långt ner på listan med en 4-procentig ökning. Rikssnittet ligger på 10 procent. Också här syns en markant lägre förväntan på framtiden. 

– Dessa siffror hänger ofrånkomligen ihop, varför det inte är förvånande att länet ligger under rikssnittet i samtliga mätvärden. Minskar försäljning och investeringar så minskar också möjligheten att ha kvar personal, avslutar Ola Toftegaard.      

Framtidstron är svag särskilt inom byggbranschen. 41 procent av de svarande företagen inom byggsektorn tror att investeringarna kommer att vara lägre de kommande 12 månaderna. Bara sex procent tror att de kommer att vara högre. 47 procent tror också att försäljningsvolymen kommer att minska de kommande tolv månaderna.

FöretagarpanelenKonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist