NYHET31 maj 2024

Tufft läge för företag i Jämtland 

Jämtland ligger betydligt under riksgenomsnittet när företagen svarar på hur försäljningsvolymen och antalet anställda påverkats det senaste året. Företagen tror dock på ljusare tider framöver. Det visar siffror i Svenskt Näringslivs företagarpanel. 

I Svenskt Näringslivs företagarpanel för andra kvartalet 2024 uppger 36 procent att försäljningsvolymen är lägre jämfört med ett år sedan och 21 procent att den är högre. Vad gäller investeringar är det också fler som uppger att de är lägre jämfört med ett år sedan. 

27 procent av de svarande företagen svarar att de har färre anställda jämfört med för ett år sedan, 12 procent att de har fler. I riket som helhet är det endast Västernorrland där en större andel av företagen uppger att antal anställda har minskat.

– Det är tydligt att det är ett ansträngt läge för många företaget i länet. Att säga upp medarbetare är bland det sista en arbetsgivare vill göra, men med minskande investeringar och krympande försäljningsvolymer är det många som tvingas till det, säger Ola Toftegaard, regionchef för Svenskt Näringsliv Jämtland. 

När det gäller de kommande 12 månaderna är de jämtländska företagarna mer hoppfulla. Även om de också när det gäller framtiden ligger under riksgenomsnittet tror företagen på ökad försäljningsvolym, ökade investeringar och fler anställda.

– Det är naturligtvis glädjande att företagen är optimistiska och ser en ljusning efter en tuff tid. Nu krävs det att länets kommuner gör vad de kan för att skapa ett bättre företagsklimat, avslutar Ola Toftegaard.

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist