NYHET15 december 2021

Det finns framtidsoptimism hos företagen i Jönköpings län, men mycket är osäkert

Konjunkturutvecklingen fortsätter vara stark i Jönköpings län. Drygt hälften av företagen i länet tror på ökad försäljning och produktion det kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor samt elbrist hotar företagens investeringar och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Jönköpings län.   

”Vi har fortfarande stora problem med matchning på arbetsmarknaden. Trots behov av kompetens är det svårt för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer och utbildningarna måste motsvara företagens behov och det ganska omgående”, säger Anna Gillek.Foto: Most Photos

Konjunkturutvecklingen fortsätter vara stark i Jönköpings län. Drygt hälften av företagen i länet tror på ökad försäljning och produktion det kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor samt elbrist hotar företagens investeringar och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Jönköpings län.

– Det är tydligt att konjunkturuppgången håller i sig och att en stor del av företagen ser positivt på framtiden, säger Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Många av företagen tror även att antalet anställda kommer att öka om sex månader. I Jönköpings län svarade hela 46 procent av företagen att de tror på en ökning, vilket är högst i landet.

– Det är positivt att närmare hälften av företagen i vårt län uppger att de tror att antalet anställda kommer att öka. Samtidigt har många fortsatt svårt att hitta personal med rätt kompetens. Kan inte företagens efterfrågan på medarbetare med behövd kompetens fyllas så kommer det självfallet påverka företagens utveckling och i förlängningen också deras tillväxt och konkurrenskraft, fortsätter Anna Gillek.

Kompetensbristen är inget nytt problem. Den märks i alla branscher och förstärks alltså i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa.

Problemen på arbetsmarknaden skall ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder, varav drygt 42 000 i Jönköpings län, som inte är självförsörjande.

– Vi har fortfarande stora problem med matchning på arbetsmarknaden. Trots behov av kompetens är det svårt för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer och utbildningarna måste motsvara företagens behov och det ganska omgående, säger Anna Gillek.

När det kommer till investeringar och näringslivets förväntningar så är det en lite mer avvaktande utveckling jämfört med försäljningen. För riket uppger 34 procent att de tror på ökade investeringar kommande sex månader, och siffran för Jönköpings län ligger på samma nivå, 35 procent.

– Det finns såklart smolk i glädjebägaren trots bra framtidsutsikter. Många tillverkande företag vittnar om förseningar, leveransproblem och skenande elpriser. För att företagens positiva förväntningar ska kunna bli verklighet måste dessa problem lösas omgående. Dessutom har den ökande smittspridningen inneburit en kraftig nedgång inom besöksnäring, hotell-och restaurang. Det behövs nu direkta och snabba krisåtgärder för att hjälpa dessa företag som drabbas återigen, avslutar Anna Gillek.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt skickades enkäten ut till 577 företag i Jönköpings län (43% svarsfrekvens). Undersökningen genomfördes mellan 9 november och 26 november.

Företagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist