NYHET13 juli 2022

”För mig som småföretagare är den kommunala servicen mycket viktig”

Elisabeth Wagner, f.d. ägare till IndustriForum AB och Wagner Management AB, har varit företagare i 20 år. Idag arbetar hon som karriärcoach i affärsutveckling. Elisabeth berättar att det finns mycket som kan och behöver förbättras vad gäller den nationella och kommunala politiken. 

Elisabeth Wagner. Foto: Jenny Frejing

Vilken är din viktigaste fråga, ur företagssynvinkel, inför valet i höst? 

- Arvoderingsfrågan för styrelsearbete är en viktig fråga utifrån perspektiven företagens resultatutveckling och tillväxt. I detta sammanhang är ett professionellt styrelsearbete med externa ledamöter avgörande. Utifrån nuvarande lagstiftning där du som styrelseledamot inte får fakturera uppdraget riskeras en utarmning av ledamöter som är intresserade av uppdrag.

- IT och säkerhetsfrågor för våra företag borde ha en mycket hög prioritet idag för att komma till rätta med den kriminalitet som företagen utsätts för från stort till smått.

- För mig som småföretagare är den kommunala servicen mycket viktig. Den kommunala byråkratin behöver ses över och ”just in time” behövs i företagens kontakter med kommunen för att kunna vidareutveckla och ta affärer som i sin tur leder till skatteintäkter och välstånd. Skattemyndigheten är ett föregångsexempel på ovanstående. 

Vad skulle konsekvensen vara om denna förändring genomförs alternativt inte genomförs?  

- Större intresse för styrelsearbete hos företagsledare och därmed ökad resultatutveckling och tillväxt hos våra företag.

- Minskad kriminalitet ge ökad resultatutveckling då man spar både tid och pengar.

- Mindre byråkrati i kommunen skapar mindre frustration hos företagen. 

Något annat som du vill skicka med till politiken inför valrörelsen? 

- Behåll 3:12-regeln som är enda möjligheten för mindre företag att få en payback på insatt arbete/tid/investeing. Ta bort arbetsgivarens sjukskrivningsansvar i 14 dagar för företag med färre än 20 anställda. 

Skriven av: Ronja Pramheim

Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist