LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 september 2020

Tillsammans kan vi återstarta Sverige

Pandemin har visat på styrkan i regionens näringsliv. Omställningen till nya förhållanden har gått fort. Medarbetare och företagare har gjort ovärderliga insatser som räddat verksamheter för framtiden.

En kraft att bygga vidare på

Coronakrisen har slagit hårt mot företag och jobb i hela landet. I Jönköpings län är just nu 13 350 personer arbetslösa. Att återstarta Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa. Det måste vara utgångspunkten för vårt läns riksdagsledamöter i sitt arbete nu och framåt. Inte bara för att återhämtningen kommer kräva mer, utan för att Sveriges företagsklimat och konkurrenskraft redan innan krisen var under svår press.

Det är viktigt att åtgärder som hjälper sunda verksamheter att övervintra fortsätter och förlängs så länge de behövs. Samtidigt finns det anledning att känna optimism. Det finns en kraft i det svenska samhället och i näringslivet som inte bara tar oss genom den akuta krisen, utan som också pekar mot framtiden.

Nu gäller det att förändra till det bättre för framtiden:

Vi ska sikta högre än att bara ta oss tillbaka dit vi var innan pandemin bröt ut.” Det är budskapet från våra medlemsföretag.
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

1. Bekämpa arbetslösheten och stärk kompetensförsörjningen

Drivkrafterna för arbete och stimulanser för att anställa behöver stärkas. Färsk statistik visar att faktiskt arbetade timmar har rasat sedan mars månad. Förutom en ökad arbetslöshet, finns det permitterade som än så länge har jobbet kvar. Möjligheter för dessa att återgå i jobb är helt avgörande för samhällsekonomin.

Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund. Vår förhoppning är att förhandlingarna mellan parterna når ett konkurrenskraftigt avtal för alla former av företagande.

De viktigaste investeringarna för framtiden behövs i utbildningssektorn. Utanförskapet kan bara brytas om vi har en fungerande skola. Och Sveriges konkurrenskraft kan bara säkras om vår högre utbildning och forskning håller högsta internationella klass.

2. Inför ett skattestopp

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare. Regeringen bör i samband med höstbudgeten göra en principdeklaration om att skatterna på arbete och företagande inte kommer att höjas varken denna eller nästa mandatperiod. Den utfästelsen behöver även oppositionen ansluta sig till.

Att försämra villkoren för företagande och investeringar skulle slå direkt mot jobbskapande och därmed mot förutsättningarna att minska arbetslöshet och utanförskap.

Skattesystemet måste präglas av förutsägbarhet, enkelhet, internationell konkurrenskraft och vara tillväxtgynnande.

3. Öka öppenheten och handeln med omvärlden

Pandemin får inte bli en ursäkt för att försämra konkurrensen eller öka protektionismen. Det gäller i Sverige och det gäller internationellt. Sverige har en viktig roll att spela för öppenhet både inom EU och gentemot omvärlden.

Företagen både kan och vill vara motorn för att ta oss ur krisen. Men det förutsätter en klok och uthållig politik. Låt därför höstbudgeten bli startpunkten där det kortsiktiga krisarbetet växlas över i ett långsiktigt återhämtnings- och förändringsarbete till det bättre. Möjligheterna finns. Låt oss ta vara på dem.

Det är tillsammans som vi kan återstarta Sverige.

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist