Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Webbinarium

Digital Smålandslunch i Kalmar län

maj
05
Digitalt
5 maj 2021, 12:30-13:30
Philip Thunborg, Företagarna
Foto: Oskar Omne

Varmt välkommen till vårens tredje digitala Smålandslunch som vid detta tillfälle handlar om hållbarhet och energiförsörjning. Vi kommer att få ta del av hur företagen kan anpassa sig till grön omställning och hur framtidens elsystem kommer att se ut.

Konceptet som tidigare förutom att du står för din egen lunch. Varför inte hämta take away hos en lokal restaurang att njuta av under mötet?

Program

Philip Thunborg, expert hållbarhet och infrastruktur, Företagarna
Patrick Krassén, expert skatter och immaterialrätt, Företagarna

Patrick Krassén, Företagarna
Foto: Oskar Omne

Presenterar Guld och gröna skatter – en granskning av miljöskatter ur småföretagens perspektiv. ”Grön omställning” har de senaste decennierna, och särskilt de senaste fem åren, kommit att bli en övergripande agenda på ett stort antal politikområden. Det finns en bred politisk uppfattning om att styra om produktion och konsumtion mot mindre klimatpåverkan, mot bakgrund av en tanke om ökad klimatmässig hållbarhet. Samtidigt bör inte avkall göras på andra viktiga mål för människor, som ökat materiellt välstånd, minskad fattigdom och förbättrad hälsa. Philip Thunborg kommer att redogöra för den granskning Företagarna gjort när det gäller politiken för grön omställning.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig Energipolicies på Svenskt Näringsliv

Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv
Foto: Ernst Henry Photography AB

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för samhällsutveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sveriges förmåga att genomföra den nödvändiga klimatomställningen och digitaliseringen av vårt samhälle bygger på att vi har en stabil elförsörjning. I Svenskt Näringslivs projekt, Kraftsamling Elförsörjning tar vi ett brett grepp kring frågan om hur det framtida svenska elsystemet kan se ut. Under Smålandslunchen berättar Marie Knutsen-Öy om det utmaningar och möjliga lösningar projektet identifierat.

Mötet är digitalt via Zoom, länk skickas via mail till anmälda.

Välkommen med din anmälan!

maj
05
Digitalt
5 maj 2021, 12:30-13:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist