NYHET25 januari 2022

Fortsatt positiv utveckling för Ung Företagsamhet i Kalmar län

I år driver 914 gymnasieelever UF-företag i Kalmar län. Det är en ökning med 6 procent i jämförelse med förra året och ett rekordhögt antal.

Foto: Mostphotos

Flest elever driver UF-företag på skolorna, Jenny Nyströmskolan (Kalmar) 165 elever, Oscarsgymnasiet (Oskarshamn) 149 elever och på Stagneliusskolan (Kalmar) 137 elever.

Anna Hofvergård, regionchef Ung Företagsamhet Kalmar län

Att det varje år startas UF-företag på gymnasieskolorna runt om i länet är mycket positivt. Forskning har visat på att de elever som engagerar sig med att starta ett UF-företag under sin gymnasietid drar nytta av det under resten av sitt liv. En före detta ”UF-företagare” får generellt sett en högre lön, har större chans att få ett arbete och är mer benägna till att starta eget företag i framtiden. UF-företag gynnar med andra ord både individen och samhället.

Likt tidigare år är det mest populärt att driva UF-företag på ekonomiprogrammet. Trots att utvecklingen för UF-företag generellt ser positiv ut finns det vissa orosmoln inför framtiden. Inom samhällsprogrammet minskar antalet företag och inom flera av de yrkesförberedande är det fortsatt väldigt få elever som driver UF-företag.

– Vi är såklart stolta över att bidra till företagsamma individer som står redo för framtiden, men utvecklingen på flera program oroar. Vi hoppas på hjälp från beslutsfattare i Kalmar län att prioritera de här frågorna, särskilt då forskning visar att UF-företag är viktigt verktyg för att till exempel stävja arbetslöshet, säger Anna Hofvergård, regionchef Ung Företagsamhet Kalmar län.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. 

EntreprenörskapSkola & NäringslivUng Företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist