NYHET30 september 2021

God framtidstro i Kalmar län – men cementkrisen oroar

Företagens förväntningar i Kalmar län är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin, men det finns flera orosmoln.

Foto: Mostphotos

Företagen i Kalmar län har positiva förväntningar på det närmaste halvåret, och planerar att utöka såväl sin produktion, sin personalstyrka och sina investeringar. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, där företagare får svara på frågor om hur de ser på sin verksamhet i framtiden. Den senaste undersökningen har besvarats mellan 24 augusti och 10 september.

Samtidigt är oron för att Cementas brytningstillstånd på Gotland ska upphöra stor. Nästan hälften av alla företag i Kalmar län, 43 procent, tror att deras verksamhet skulle drabbas negativt om verksamheten upphör.

– Det här riskerar att bli ett dråpslag mot industrin och i förlängningen hela arbetsmarknaden, samtidigt som nya investeringar och projekt kan tvingas läggas på is, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Bland byggföretagen i Kalmar län uppger hela 80 procent att de tror att de skulle påverkas negativt. Men krisen riskerar att få följdeffekter och slå bredare. Även i andra branscher som handel, besöksnäring och tjänstesektorn uppger nästan var tredje företag att de skulle drabbas.

– Det här är inte bara en fråga för byggsektorn, utan något som kan slå brett, säger Ulrica Bennesved.

Tyvärr är krisen runt Cementa inte unik. Krångliga regler och oförutsägbara tillståndsprocesser drabbar många företag. Var femte företag i Kalmar län upplever det som en svårighet när de ska besluta om nya investeringar. Det största hindret för företagen är dock tillgången på arbetskraft med rätt kompetens.

– Trots att var sjunde person i Kalmar län lever i utanförskap har företagen svårt att hitta människor med rätt erfarenhet och utbildning som kan ta jobben. Detta är Sveriges största utmaning under de kommande åren, säger Ulrica Bennesved.

Svenskt Näringslivs företagarpanel har även fått svara på vilka åtgärder som skulle underlätta beslut om nya investeringar. Det vanligaste svaret, med god marginal, var lägre arbetsgivaravgifter. Sveriges höga löneskatter försvårar, framförallt inom mer personalintensiv verksamhet. På andra plats kommer goda och stabila politiska förutsättningar. Många investeringar kräver lång tid för att ge avkastning, varför snabba förändringar och skiftande politiska majoriteter är en osäkerhet. Det gäller såväl nationellt som lokalt.

– I den ranking av företagsklimatet i landets kommuner som vi nyligen presenterade ser vi tydligt att framgångsrika kommuner prioriterar näringslivsfrågorna och arbetar med dem både långsiktigt och med bred förankring mellan partierna. Det uppskattas av företagarna, säger Ulrica Bennesved.

Företagarpanel

Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

Läs mer om och gå med i Företagarpanelen här.

KonjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist