almedalen

Kiviks Marknad möter riksdagsdebatt

NYHET Publicerad

MÖTESPLATS Nu är politikerveckan i Almedalen över för den här gången. Helt sanslösa 3794 seminarier har genomförts under de åtta dagar som veckan pågått. I varje vrå av Visbys innerstad har det pratats politik, samhällsutveckling och dryftats olika ståndpunkter. I stort sett varje upptänklig fråga har fått sitt forum. Detta är demokrati och dialog på ett ojämförligt sätt.

Har detta jippo någon verklig nytta? Är det värt alla skattemedel, medlemspengar och det engagemang som alla lägger ner? Det finns naturligtvis inget enkelt svar på detta. För mig som deltagit i den här veckan för tolfte gången så är jag övertygad om att nyttan är större än slöseriet. Visst finns det kommuner, myndigheter och andra skattefinansierade aktörer som borde tänkt till ett extra varv på varför man är på plats. Det som man med lite planering och noggrann förberedelse kan åstadkomma under veckan är svårt att hitta motstycke till.

Här möts politiker, media, organisationer och privata företag i en smältdegel av engagemang och möjlighet till påverkan. I grund och botten handlar veckan om politik. Men politiken skär genom samhällets olika delar utan att någon förblir opåverkad. Därför är det viktigt för oss inom Svenskt Näringsliv att vara på plats. Vi vill förändra och påverka politiken i en mer företagsvänlig riktning.

För min egen del handlade veckan om att följa och bevaka sådana frågor som har särskild koppling till oss i Kalmar län och Kronoberg. Några exempel på detta är Växjös fokus på strategier för byggande och bostadsförsörjning. Detta är viktiga frågor för att näringslivet ska kunna vara med och utvecklas när konjunkturen går uppåt och behovet av att anställa fler ökar. Fler personer behöver någonstans att bo för att komma närmare de jobb man ska utföra. Växjö är ett föredöme på många sätt när det gäller att ha en strategi för bostadsförsörjningen. Mycket lovvärt. Tyvärr tror jag inte att strategin att styra mot byggnation i trä är det klokaste. Det hade varit klokt att styra mot de miljö- och klimatmål som man vill uppnå, istället för att förorda ett materialval. Hade man gjort det så hade marknaden tvingat fram innovation och utveckling oaktat materialval.

En ödesfråga för svensk industri är energiförsörjningen. Det var mycket intressant att diskutera med Uniper (ägaren till bland annat Oskarshamns Kärnkraftverk) om hur energiöverenskommelsen påverkar framtida möjligheter till stabil energiförsörjning. Uppgörelsen är en politisk kompromiss i rätt riktning, men när politikerna fortsätter att subventionera in olönsam energi i systemet riskerar det att fortsätta att snedvrida konkurrensen på elmarknaden.

almedalen12

Johan Svenningsson, vd Uniper

almedalen4

Många av våra 50 medlemsorganisationer fanns på plats under veckan. Plåt & Ventföretagen diskuterade hur man kan få in fler på arbetsmarknaden och om lägre ingångslöner är en lämplig väg. Visita samtalade om hur man kan sänka trösklarna, istället för att höja dem som regeringen nu gör, för en bransch som växer och som är steget in i arbetslivet för så många. En bransch som fungerar både som integrationsmotor och jobbskapare. Almega hade ett digert program där sociala krav och vinst i välfärden var några av punkterna. Vår omställningsaktör, TRR – Trygghetsrådet genomförde seminarier om hur rörligheten på arbetsmarknaden måste öka för att vi ska hänga med i omvärldens utveckling. Ja, det fanns enormt mycket att ta del av.

Gjorde jag då någon nytta? Ja, det får framtiden utvisa, men jag är själv mycket nöjd med många av de kontakter och diskussioner jag fått chans att delta i. Med våra medlemsföretags intressen för ögonen är det lätt att bli engagerad.

Hälsningar från Almedalen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Växjölöftet - ställer krav på motprestation

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga börjar driva företag i Kalmar län

JOBBSKAPARE Färre en var hundrade ungdom i Kalmar län tog förra året steget att börja driva eller leda företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten. Andelen unga som intresserar sig för företagande är på en rekordlåg nivå.
NYHET Publicerad:

Tips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Dagens unga är bättre rustade

SOMMARJOBB På Böda Sand är det full fart. Mängder med nya aktiviteter, nyrenoverade stugor och lokaler. Nytt nöjesbolag, padelplaner och skojig vattensport. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag – Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Håll koll på bluffakturorna

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

En arena för verklig förändring

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Några tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Det går att förändra, även om det tar tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget.
NYHET Publicerad:

Superbra i våra kontakter

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ilko Corkovic (s) i Borgholm är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver reformer

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 7,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kalmar län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lagligt? Lämpligt? Listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Västerviks kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Hög press på svenska åkerier

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Trelleborg-företag har tystnad som affärsidé

FÖRETAGARFRÅGOR I ett företag som Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, är det ständigt ”dags för verkstad” och det visade platschef Ulf Johansson, inte utan stolthet, för ett 20-tal företagare och politiker, när Svenskt Näringsliv kallade till diskussion och ”verkstad”. Fastighetschefen Mikael Holm deltog också som värd i rundvandringen.
NYHET Publicerad:

Svenska kockar skapar internationellt intresse

FÖRETAGARFRÅGOR Rundturen i Kalmar län på temat ”Dags för verkstad” landade på restaurang Kött & Bar i det gamla frimurarhotellet i Kalmar. Restauratören Jörgen Rasmussen beskrev i livliga ordalag de vedermödor en kock och krögare kan få genomleva med personal, hyresvärdar och kommunala tjänstemän – men också den personliga tillfredsställelse man får uppleva när allt går bra.
NYHET Publicerad:

Guldregn över unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det här är en fantastisk möjlighet för unga att testa sina vingar och få värdefulla erfarenheter av vad företagande och entreprenörskap handlar om.
NYHET Publicerad:

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Rösta för företagsamheten

EU-VALET Valet till EU-parlamentet på söndag kommer att påverkar det svenska näringslivet i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att rösta på kandidater som vill stoppa politisk klåfingrighet och överreglering. Rösta på kandidater som vill skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader mellan vad företagare och politiker tycker

FÖRETAGSKLIMAT I år har både företagare och kommunpolitiker svarat på enkäten om hur det står till med det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare i landet har svarat, varav 1 216 företagare från länet. En lång rad frågor har besvarats och svaren ger en hel del underlag för politiker, tjänstemän och företagare att arbeta vidare med.