SEMINARIUM / MÖTE Län: Kalmar län

Möt två av våra experter i aktuella frågor


Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

Arbetsrätten är en omtvistad fråga. Nu är ämnet högst upp på såväl den politiska dagordningen, som i

Edward Hamilton

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB
förhandlingssammanhang. Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv ett genomarbetat förslag.

Vår modell innefattar såväl arbetsrätt, som arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling, omställningsförsäkringar och kompetensutvecklingsinsatser.

Behovet av att förändra regelverket i grunden är angeläget: det handlar om att främja medarbetares trygghet i omställning och samtidigt se till att företagens omställningsförmåga rimmar väl med produktionsfluktuationer och konjunktursvängningar. Samtidigt behöver regelverket ändras i grunden för att företagen ska våga och vilja anställa. Kompetensförsörjningen behöver prioriteras.

Presentationen tar sin utgångpunkt i aktuell problemställning och vilken lösning som Svenskt Näringsliv ser framför oss. Därefter finns utrymme för diskussion.

 

Innovation löser de globala utmaningarna – Näringslivets roll i en klimatsmart och cirkulär ekonomi

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming, ansvarar för energi och klimatfrågor, infrastruktur, miljö och miljöjuridik på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har nyligen lanserat två rapporter som tar sikte på klimatutmaningen och den cirkulära ekonomin där frågor som vilken näringslivets roll är, och vilka förutsättningar krävs för att kunna bidra på ett bättre sätt diskuteras.

Leder den politik som idag förs till bättre miljö och ökad möjligheter för näringslivet att bidra?

Kaffet står framme kl 14.15. Vi har samma möte på förmiddagen i Växjö, välj den plats som passar dig bäst.

Varmt välkommen!

Ulrica Bennesved och Johnny Rönnfjord
Svenskt Näringsliv Kalmar län

Datum och tid

  • Tisdag 7 maj 2019, kl. 14:30 – 16:00

Plats

Brofästet Konferens, Gröndalsvägen 19, Kalmar

Pris

Kostnadsfritt