SEMINARIUM / MÖTE Län: Kalmar län

Regiondagen "Ett klimat att växa i"

En dag för inspiration och kraft i arbetet med att utveckla Kalmar län
Region Kalmar län bjuder in näringsliv, politiker, tjänstepersoner och ideell sektor för möten och föreläsningar som ger inspiration och kraft i arbetet med att tillsammans utveckla Kalmar län. Temat för Regiondagen är "Ett klimat att växa i" och dagen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, där bland annat stärkt konkurrenskraft, hållbar samhällsplanering samt hälsa, delaktighet och välbefinnande är prioriterade områden.

Vilka är de unga vuxna som väljer att bosätta sig på landsbygden? Hur kan digitalisering bli ett verktyg för att skapa regional föryngring?

Därutöver blir det parallella seminarier bland annat kring hur jord- och skogsbruk är nyckelspelare när det gäller framtida klimatsmarta lösningar och hur näringslivet mår i Kalmar län. Andra ämnen som tas upp är hur vi får fler studenter att stanna i regionen och hur upphandling kan vara ett verktyg för klimatsmart innovation med Birgitta Laurent från Svenskt Näringsliv.

Se hela programmet och anmälningslänk

Datum och tid

  • Torsdag 21 november 2019, kl. 09:30 – 17:30

Plats

Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar