SEMINARIUM / MÖTE Län: Kalmar län

Smålandslunch i Emmaboda

konf bild

Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almi och Centrum Sydost bjuder in till Smålandslunch. Vi arbetar tillsammans för att på olika sätt stärka företagen. På lunchen informerar respektive organisation om aktuella frågor och nyheter.
 
Samtal om det lokala företagsklimatet i Emmaboda- Nybro och Torsås kommuner. Vi tittar på resultatet i årets enkätundersökning och ranking.
Vad behöver förbättras i det lokala företagsklimatet? Hur kan vi uppnå dessa förbättringar, företag och kommun, tillsammans?
 
Smålandsluncherna är ett tillfälle för nätverkande, tillfälle att ge din input i våra frågor och samtala med kollegor och beslutsfattare i din kommun.

Välkommen!

Plats

Hotell Amigo, Järnvägsgatan 16, Emmaboda