NYHET23 oktober 2023

”Dags att ingjuta framtidshopp om ekonomin”

Inflationen är på väg ner och snart under kontroll. Samtidigt är Sverige på väg in i en lågkonjunktur, med flera illavarslande tecken. Regeringen borde ta tillfället i akt att satsa på tillväxtreformer, och skapa hopp om att ekonomin snart blir bättre, menar Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

”Ekonomi är till stor del psykologi. Det finns en risk för att vi nu hamnar i en negativ spiral där hushållen håller allt hårdare i plånboken, vilket får ekonomin att gå ännu sämre, vilket i sin tur får dem att hålla ännu hårdare i pengarna, och så vidare”, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Det är en dyster bild av svensk ekonomi som målas upp av chefsekonomen. Många indikatorer visar på en mer negativ utveckling än någon gång under de senaste två decennierna. Hushållens förtroende för ekonomin är mer negativ än både under pandemin och finanskrisen. Konsumtionen har fallit fyra kvartal i rad. I OECD:s välståndsliga, som mäter vilka länder som har högt BNP per capita, ligger Sverige nu på sin lägsta placering någonsin.

– Ekonomi är till stor del psykologi. Det finns en risk för att vi nu hamnar i en negativ spiral där hushållen håller allt hårdare i plånboken, vilket får ekonomin att gå ännu sämre, vilket i sin tur får dem att hålla ännu hårdare i pengarna, och så vidare. I det läget borde regeringen inte lägga en återhållsam krisbudget, utan satsa på tillväxtreformer och strukturreformer som återskapar förtroendet för ekonomin, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Det behövs reformer både för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden
Sven-Olov Daunfeldt

En av de viktigaste målsättningarna måste, enligt Daunfeldt, vara att skapa en mer funktionell arbetsmarknad. Trots lågkonjunkturen är det fortfarande många företag som har svårt att hitta folk, och vakanserna är många. Men det betyder inte att arbetsmarknaden är het, tvärtom. Arbetslösheten är fortsatt hög, men det är svårt att matcha de som saknar arbete med de jobb som efterfrågas.

– 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder är inte självförsörjande, och då räknar vi inte in studenter. Det behövs reformer både för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Risken för att inflationen ligger kvar på en hög nivå, eller börjar stiga igen, är dock inget som oroar Sven-Olov Daunfeldt. De höga prisökningarna under de senaste åren har uppstått på grund av händelser i omvärlden, men givet att det inte sker någon helt ny och oväntad händelse, kommer priserna att stabilisera sig. De senaste sex månaderna har prisökningarna redan legat i linje med Riksbankens inflationsmål.

– Alla bedömare spår att inflationen kommer fortsätta sjunka under den närmaste tiden. Det är något som regeringen också borde ta hänsyn till. Den budget som ska klubbas i höst kommer att gälla under det kommande året, när inflationsproblemet med stor sannolikhet är borta, säger Sven-Olov Daunfeldt.

KonjunkturArbetsmarknad
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist