LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 april 2019

Går näringslivet bra, utvecklas kommunen också bra

Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Bengt Germundsson (kd) i Markaryd är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.

Markaryd KSO collage

Du går in i din femte mandatperiod; Hur känns det?

Det känns fortfarande lika spännande och det är en förmån att få vara med och driva på utvecklingen för att göra Markaryds kommun till en ännu bättre kommun att bo och verka i. Sedan är det fantastiskt hedrande att än en gång ha fått väljarnas förtroende, så det är med ödmjukhet jag tar mig an uppdraget.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

Vi har ett fantastiskt näringsliv, där företagarna har ett stort hjärta både för sina företag men också för Markaryds kommun. Dialogen är bra mellan företagarna och kommunledningen och vi vågar vara raka och tydliga i vår kommunikation. Näringslivet driver på utvecklingen och vill bidra till att stärka kommunen och skapa ännu bättre förutsättningar inom olika områden där vi har gemensamma intressen.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

Våra företag är välfärdsbyggare! Utan ett starkt näringsliv skapas inte de resurser vi som politiker kan använda till skola, vård och omsorg. Arbetet med att skapa ett gott företagsklimat är därför den viktigaste uppgiften vi har som politiker. Går näringslivet bra, utvecklas också kommunen också bra.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

Vi försöker ständigt arbeta för en förbättring och vi använder med fördel resultaten i Svenskt Näringslivs ranking för detta arbete. Så vi strävar varje år efter bättre omdömen i enkätfrågorna. Det viktiga är att vi jämför oss med oss själva, inte vilken plats vi får i rankingen.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

Samverkan, samverkan och samverkan. Genom att lära känna varandra, förstår vi varandra bättre och då kan vi sätta en gemensam agenda för vad vi vill och hur vi ska jobba för att nå dit. Det gör vi bäst genom samverkan.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist