NYHET11 januari 2022

Här fick 100 procent av gymnasieeleverna jobb efter examen

I Kronobergs län ska cirka 2400 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieutbildning. De framtida utsikterna på arbetsmarknaden skiljer sig kraftigt åt mellan olika program, visar siffror från Ekonomifaktas tjänst Gymnasiepejl.

I Kronobergs län ska cirka 2400 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieutbildning. Foto: Mostphotos
Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Där redovisas bland annat vilka program som har lett till jobb i störst utsträckning och vilka program som har gett högst medianinkomst, 1 och 3 år efter avslutade gymnasiestudier.  

På tre av gymnasieprogrammen i Kronobergs län har samtliga elever etablerat sig på arbetsmarknaden efter tre år. Det handlar om bygg- och anläggningsprogrammet i Älmhult samt Industritekniska programmet i Tingsryd och Ljungby, 

– Ett yrkesprogram leder ofta till ett jobb direkt efter studenten och möjligheterna att utvecklas i yrkeslivet är goda. För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.  

Det finns många gymnasieprogram att välja mellan och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna skaffat sig ett jobb eller börjat studera. Skillnaderna både inom och mellan de olika gymnasieprogrammen är ofta stora. 

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse. Men det är också viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både inkomst och möjligheterna att skaffa sig ett jobb, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län. 

Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall under år 2019 för personer som avslutat gymnasiet med studiebevis om minst 2500 poäng år 2016 och 2018. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag.

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram.

* Etableringsgrad = visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år. För att räknas som etablerad krävs att personen är sysselsatt, har en årsinkomst om minst 202 400 kr och inte har varit arbetslös eller studerat under året.

Gymnasiepejl bygger på statistik från SCB och presenteras på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl 

GymnasiepejlGymnasievalet
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist