almedalen2.jpg

Jippo eller verklig nytta?

NYHET Publicerad

MÖTESPLATS Nu är politikerveckan i Almedalen över för den här gången. Helt sanslösa 3794 seminarier har genomförts under de åtta dagar som veckan pågått. I varje vrå av Visbys innerstad har det pratats politik, samhällsutveckling och dryftats olika ståndpunkter. I stort sett varje upptänklig fråga har fått sitt forum. Detta är demokrati och dialog på ett ojämförligt sätt.

Har detta jippo någon verklig nytta? Är det värt alla skattemedel, medlemspengar och det engagemang som alla lägger ner? Det finns naturligtvis inget enkelt svar på detta. För mig som deltagit i den här veckan för tolfte gången så är jag övertygad om att nyttan är större än slöseriet. Visst finns det kommuner, myndigheter och andra skattefinansierade aktörer som borde tänkt till ett extra varv på varför man är på plats. Det som man med lite planering och noggrann förberedelse kan åstadkomma under veckan är svårt att hitta motstycke till.

Här möts politiker, media, organisationer och privata företag i en smältdegel av engagemang och möjlighet till påverkan. I grund och botten handlar veckan om politik. Men politiken skär genom samhällets olika delar utan att någon förblir opåverkad. Därför är det viktigt för oss inom Svenskt Näringsliv att vara på plats. Vi vill förändra och påverka politiken i en mer företagsvänlig riktning.

För min egen del handlade veckan om att följa och bevaka sådana frågor som har särskild koppling till oss i Kalmar län och Kronoberg. Några exempel på detta är Växjös fokus på strategier för byggande och bostadsförsörjning. Detta är viktiga frågor för att näringslivet ska kunna vara med och utvecklas när konjunkturen går uppåt och behovet av att anställa fler ökar. Fler personer behöver någonstans att bo för att komma närmare de jobb man ska utföra. Växjö är ett föredöme på många sätt när det gäller att ha en strategi för bostadsförsörjningen. Mycket lovvärt. Tyvärr tror jag inte att strategin att styra mot byggnation i trä är det klokaste. Det hade varit klokt att styra mot de miljö- och klimatmål som man vill uppnå, istället för att förorda ett materialval. Hade man gjort det så hade marknaden tvingat fram innovation och utveckling oaktat materialval.

almedalen12

Johan Svenningsson, vd Uniper


En ödesfråga för svensk industri är energiförsörjningen. Det var mycket intressant att diskutera med Uniper (ägaren till bl.a Oskarshamns Kärnkraftverk) om hur energiöverenskommelsen påverkar framtida möjligheter till stabil energiförsörjning. Uppgörelsen är en politisk kompromiss i rätt riktning, men när politikerna fortsätter att subventionera in olönsam energi i systemet riskerar det att fortsätta att snedvrida konkurrensen på elmarknaden.

almedalen4

Många av våra 50 medlemsorganisationer fanns på plats under veckan. Plåt & Ventföretagen diskuterade hur man kan få in fler på arbetsmarknaden och om lägre ingångslöner är en lämplig väg. Visita samtalade om hur man kan sänka trösklarna, istället för att höja dem som regeringen nu gör, för en bransch som växer och som är steget in i arbetslivet för så många. En bransch som fungerar både som integrationsmotor och jobbskapare. Almega hade ett digert program där sociala krav och vinst i välfärden var några av punkterna. Vår omställningsaktör, TRR – Trygghetsrådet genomförde seminarier om hur rörligheten på arbetsmarknaden måste öka för att vi ska hänga med i omvärldens utveckling. Ja, det fanns enormt mycket att ta del av.

Gjorde jag då någon nytta? Ja, det får framtiden utvisa, men jag är själv mycket nöjd med många av de kontakter och diskussioner jag fått chans att delta i. Med våra medlemsföretags intressen för ögonen är det lätt att bli engagerad.

Hälsningar från Almedalen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Flera företag vittnar om att ”får vi bara tag i rätt person utbildar vi dem själva"

KOMMENTAR Vi behöver lägre trösklar in på arbetsmarknaden. LAS behöver göras om i grunden och att frågan nu utreds är ett steg i rätt riktning men vi anser att utredningens uppdrag är alltför begränsat.
NYHET Publicerad:

Företaget som satte EU på plats

ARBETSMILJÖ Batteritillverkaren Saft i Oskarshamn lyckades med rätt argument och rätt kontakter få gehör för ett förslag om utformning av ett EU-direktiv, och i förlängningen av svensk lagstiftning. De lyckades påverka reglerna för uppföljning, av hur användning av kadmium (Cd) i tillverkningsprocessen påverkar arbetsmiljön.
NYHET Publicerad:

”Växjölöftet” minskar bidragsberoendet

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny arbetslivsmodell ska lösa låsningar

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga blir företagsamma i Kronoberg

JOBBSKAPARE Bara 0,8 procent av de unga i Kronobergs län började leda eller driva företag under det föregående året. Det är en minskning med mer än en tredjedel jämfört med för fyra år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Sommartips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Många får chans att pröva sina vingar

SOMMARJOBB På Tingsryd Resort är det full fart. Solen skiner, campingen är nästintill fullsatt och det är liv och rörelse i hela området. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag i Växjö - Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för bluffakturor

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Planerad påverkan

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Förändring är möjlig, men kan ta tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget
NYHET Publicerad:

Fler reformförslag behövs för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 8,1 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kronoberg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Är det här så listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Tingsryds kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Svenska åkerier är hårt pressade

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Vi måste höja statusen på industriarbete

FÖRETAGARFRÅGOR Även om Wexiödisk AB har löst sina rekryteringsbehov hittills, så tycker vd Magnus Titusson att industrin generellt sett måste göra mera för att höja statusen och locka ungdomarna.
NYHET Publicerad:

Öka intresset för de praktiska utbildningarna

FÖRETAGARFRÅGOR Under rubriken ”Dags för verkstad” har Svenskt Näringsliv under våren arrangerat en rad studiebesök på företag, gemensamma för politiker och medlemsföretag. Överallt möts deltagarna av samma budskap: ”Vi måste öka intresset för de praktiska utbildningarna”.
NYHET Publicerad:

Framtiden är här

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett ungdomar möjlighet att träna och testa sina vingar, utveckla sin kreativitet, företagsamhet och lära sig var entreprenörskap handlar om. Det här är en fantastisk möjlighet. I år ledde tävlandet för ett av företagen hela vägen till en silvermedalj på SM.
NYHET Publicerad:

En högre grad av nyfikenhet

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Mikael Jeansson (s) i Tingsryd är inte helt ny i rollen, men vi tog ändå ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

En röst för företagsamheten

EU-VALET På söndag är det val till EU-parlamentet. Ett val som för många känns som något långt borta och något som man inte ser den direkta kopplingen till i vardagen. Inget kunde vara mer fel. EU påverkar det svenska näringslivet i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att rösta på kandidater som vill stoppa politisk klåfingrighet och överreglering. Rösta på kandidater som vill skapa förutsättningar för ett växande näringsliv.