vd och ägare på gårdsplanen vid fabriken

Kapade juristkarriär för sågen

NYHET Publicerad

GENERATIONSSKIFTE Det var inte självklart för Claes Andersson, att han skulle ta över ledningen i företaget. Han har sommarjobbat på sågen hela uppväxten, och i produktionen ett år efter studentexamen i Tingsryd, men han satsade på en annan karriär.

– Jag läste på universitetet och åkte till England några säsonger och jobbade inom servicesektorn, innan jag började på juristlinjen i Lund. Min examen därifrån ledde till två års notarie-tjänst på Förvaltningsrätten i Malmö och sedan till ett och ett halvt års arbete som skattejurist på en advokatbyrå.

– Jag ville bilda mig en uppfattning om hur jag fungerar i en ”normal” miljö, förklarar Claes Andersson, VD och koncernchef i J G Anderssons Söner AB i Linneryd. I ett familjeföretag är det ju inte säkert att man alltid blir bedömd på sina egna meriter. Men i och med att jag skaffade mig erfarenheterna utifrån, visste jag vad jag kunde kräva, om jag skulle acceptera att jobba inom JGA.

2012-13 började generation tre diskutera framtiden och fjärde generationen fick då ta ställning till om man hade intresse av att engagera sig i företaget.

– Det kändes lockande då. Jag hade fått möjlighet att pröva på annat, säger Claes Andersson, och hade egentligen inte tänkt så mycket på den här möjligheten, även om jag sett att den fanns.

Efter 90 års verksamhet och fyra generationsskiften, börjar man få rutin på detta inom JGA i Linneryd. Generation tre bidrar ännu med sin erfarenhet via styrelsen, men i den operativa ledningen ingår sedan ett par år Claes Andersson, VD och koncernchef, och hans syssling Magnus Ragnarsson som ansvarar för bemanning och drift av sågverket i Linneryd.

– Vi håller på att växla över även i ägarleden, berättar Claes Andersson, son till tidigare VD:n Carl-Gustaf Andersson. Nu är vi åtta delägare – pappa och hans kusin Ing-Marie Andersson ur generation tre – båda verksamma som ”senior advisors” – samt sex syskon, kusiner och sysslingar ur generation fyra.

– Det har varit rätt tuffa år i branschen och inte varit rätt tid att steget vidare, förklarar Claes Andersson.

Viktigt att känna sig själv

– Det är fruktansvärt viktigt att känna sig själv, innan man går in i ett familjeföretag. Att veta hur jag vill att min arbetssituation ska se ut, vad jag är beredd att acceptera och inte. Hade jag gått in direkt efter skolan, så hade jag inte haft den självinsikten.

År 2015 tog Claes Andersson över som VD och Magnus Ragnarsson började sommaren 2016 med ansvar för bemanningen och drift.

– Det har blivit väldigt lyckat, intygar Claes Andersson. Vi har funnit en fin dynamik oss emellan. Magnus har greppet över hela den producerande delen i Linneryd, och jag får möjlighet att lyfta blicken och se helheten.

– Vi har haft en väldigt kraftig utveckling under ett antal år och kunnat hänga med i branschens utveckling. Det krävs att man tänker lite storlek, för att ha en chans att finnas kvar. Det är väldigt mycket färre sågverk nu än på 70-talet.

2017 omsatte JGA 670 miljoner kronor koncernmässigt, med 127 anställda. Sågen i Linneryd ökade volymen med 10 % till 201 000 kubikmeter, i huvudsak på tvåskift. Sverige är största marknad, men Holland är nästan i paritet, berättar Claes Andersson. Förutom sågen i Linneryd ingår i koncernen JGA Emballage i Skruv samt två dotterbolag i Hässleholm, Skånetimmer AB samt Skånetimmer Bioenergi AB, inriktat på handel och hantering med rundvirke respektive skogliga biobränslen.

Ägarna i samma ålder

Även om generationsskiftet inte är fullt genomfört i ägandet, ser inte Claes Andersson, att det kommer att leda till några egentliga svårigheter.

– Det är klart att det kommer utmaningar i att avgöra vem som ska bestämma vad, vi kommer inte för evigt att tycka likadant. Men vi har en stor fördel i att vi sex ägare från generation fyra är i samma ålder, födda mellan 1981 och 1986. Vi har lekt ihop, gått i skola ihop, har sommarställen nära varandra på Öland och känner varandra väl.

– Vi har inte haft några ägardirektiv, men jag har lämnat ut ett frågeformulär och håller på att sammanfatta och konkretisera. Sådant ska göras, när man är överens. Det ligger i min roll att vara medlare i det här. Jag måste se till att vi kan föra en öppen diskussion, så ska det nog bli en bra lösning säger Claes Andersson, VD och koncernchef i J G Anderssons Söner AB i Linneryd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

För miljön och klimatets skull krävs visioner

MILJÖN Den kris som världen och Sverige går igenom 2020 har satt många spår i samhället. Det gäller inte minst ekonomin och hur vi ska kunna återstarta världen. Många debattörer har påtalat att en återstart behöver vara ”grön” och att det är viktigt att vi tar tillfället i akt att investera i klimatsmarta lösningar. Men problemet ligger inte i att investeringarna ska vara gröna utan när och om det blir några investeringar. För i grunden handlar investeringar i grön teknik mindre om pengar och desto mer om brist på visioner, långa tillståndstider och byråkrati.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

”Det krävs stora stimulansåtgärder för att återhämta oss ur krisen”

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog coronapandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Tillväxtverkets otydlighet skapar osäkerhet

BESÖKSNÄRINGEN Asa Herrgård ligger mycket fridfullt vid Asasjöns strand med skogen och övrig natur som fond. I vanliga fall är detta en plats för konferenser, bröllop och många aktiviteter. I spåret av coronapandemins härjningar har läget förändrats drastiskt. Men Asa Herrgårds vd Emma Ekaremål med personal bestämde sig tidigt för att hålla i, hålla ut och hålla öppet.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar

DEBATT Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars kommer vi inte kunna nå de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa, Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Redan nu ser vi konsekvenser för näringslivet i Kronoberg när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
NYHET Publicerad:

En växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kronoberg har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 9 412 personer korttidspermitterats och 716 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kronobergs län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat för länet i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Kronobergs län tycker att förutsättningarna att driva företag har blivit sämre, även före coronakrisen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Sex kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara en kommun får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut till företagen!

KOMMENTAR Företagare kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Kronobergs företagare förbereder sig för lång kris

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kronobergs län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 44 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 22 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda jobb och företag

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.