LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 december 2020

Krisen förvärras för många företag i Kronoberg

En fjärdedel av företagen i Kronoberg tror att de tvingas permittera eller säga upp personal inom den närmaste tiden. Jämfört med resten av Sverige har regionens näringsliv trots det inte drabbats lika hårt av den andra vågen av smittspridning. 


I slutet av sommaren och början av hösten såg svensk ekonomi ut att återhämta sig från det dramatiska fallet i samband med den omfattande virusspridningen under vår som tidig sommar. I takt med att smittspridningen åter har tagit fart ser de ekonomiska utsikterna åter sämre ut. 


Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att var fjärde företagare i Kronoberg tror att de tvingas permittera eller säga upp personal under den närmaste framtiden. 4 av 10 uppger att deras försäljning eller produktion har minskat jämfört med sex månader sedan, trots att ekonomin redan då var hårt drabbad av coronapandemin. 

Den andra vågen har slagit än hårdare mot vissa branscher, som hotell och restauranger. Däremot har industrin inte drabbats lika hårt som i våras, då det för många företag blev svårt att få tag i varor och material från andra länder.
Ulrica Bennesved
regionchef


Den andra vågen har slagit än hårdare mot vissa branscher, som hotell och restauranger. Däremot har industrin inte drabbats lika hårt som i våras, då det för många företag blev svårt att få tag i varor och material från andra länder. Jämfört med resten av Sverige är industritunga Kronobergs län ett av de minst drabbade av den nuvarande nedgången i ekonomin. 


Snabba stödåtgärder från regeringen och landets kommuner har gjort att tappet i ekonomin blivit betydligt mildare än befarat. Ändå är det en lång period av sämre ekonomi som väntar. Tidigast 2023 väntas lågkonjunkturen vara över, enligt Svenskt Näringslivs prognoser. Samtidigt finns det stora osäkerheter, och återhämtningen bestäms till stor del av hur effektiv coronavaccineringen visar sig vara. 

Ulrica Bennesved, regionchef
Foto: Ernst Henry Photography


För att dämpa nedgången i ekonomin behöver nuvarande stödåtgärder förbättras och förlängas. Särskilt akut är att ersättningen för ökade sjuklönekostnader förlängs efter december. Ökad sjukfrånvaro drabbar företag inom alla branscher, och läget förvärras av att långa väntetider för testning och provsvar gör att personal måste stanna hemma onödigt länge. Utan en förlängning av ersättningen riskerar sjukfrånvaron att bli en kostnadsbomb efter årsskiftet, även i branscher där utbud och efterfrågan inte påverkats negativt av pandemin.

Corona och covid-19KonjunkturenFöretagarpanel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist