NYHET29 maj 2024

”Skogens röst måste höras i politiken”

För skogskoncernen Södra är Sveriges medlemskap i EU centralt. Det öppnar handelsmöjligheter och skapar stabilitet i affärsrelationer med utlandet. Samtidigt har unionen under den senaste mandatperioden alltmer börjat reglera villkoren för Sveriges skogsägare och skogsindustri, ibland på en detaljnivå som får stora effekter för möjligheten att bruka skog. ”Det är en ny verklighet som vuxit fram”, säger Marcus Svensson, head of public affairs på Södra.

”Mycket lagstiftning den senaste mandatperioden har hastats fram utan ordentliga konsekvensbeskrivningar. Det måste det bli en ändring på”, säger Marcus Svensson, Södra.

Södra är Sveriges största skogsägarförening, med mer än 50 000 skogsägare i Götaland som medlemmar. Skogsråvaran från medlemmarna förädlar de i sågverk och massabruk, till allt från byggprodukter och pappersmassa till textilmassa och grön energi. Inför årets europaparlamentsval har Södra tagit fram ett eget program med valbudskap som är viktiga för dem, och deras medlemmar.

– Den senaste mandatperioden har inneburit en stor förändring för oss, då EU börjat reglera skogsnäringen på ett sätt som de inte gjort tidigare. Vi tycker att det har varit för stort fokus på att begränsa, styra och skydda, och att politikerna har missat skogens potential på många områden. Skogen bidrar både till miljömässig hållbarhet genom att ersätta fossil råvara och till social hållbarhet i form av arbeten, industrier och en levande landsbygd, säger Marcus Svensson.

Exempel på lagstiftning som Marcus Svensson menar skapar stora svårigheter för skogsnäringen är avskogningsförordningen, som ska förhindra handel med råvaror som tillverkats på ett miljömässigt ohållbart sätt. Förordningen ställer stora krav på spårbarhet. Södra har gjort en beräkning för ett av sina massabruk, som skulle behöva rapportera in över 374 miljoner geolokaliseringspunkter, i ett system som inte är automatiserat.

De måste befinna sig nära verkligheten och förstå vad konsekvenserna blir i praktiken
Marcus Svensson, head of public affairs på Södra

– Mycket lagstiftning den senaste mandatperioden har hastats fram utan ordentliga konsekvensbeskrivningar. Det måste det bli en ändring på. En positiv utveckling är att EU-kommissionen på senare år börjat lägga allt större vikt vid konkurrenskraft och vid försörjningstrygghet. Vägen framåt kan inte vara att lägga ytterligare administrativ börda utan att det har väldigt tydlig nytta, säger Marcus Svensson.

En del av problemet menar Marcus Svensson är att den svenska modellen med fristående myndigheter och förvaltningar leder till att direktiv och förordningar tolkas väldigt ordagrant och utan hänsyn till andra intressen, jämfört med i andra länder där det nationella intresset också kan vägleda tolkningen.

– Det gör det ännu viktigare att de svenska politikerna får rätt på alla detaljer i lagstiftningsarbetet. De måste befinna sig nära verkligheten och förstå vad konsekvenserna blir i praktiken, säger Marcus Svensson.

Att EU-politiken utformas på rätt sätt är avgörande för Södras verksamhet. Mer än 80 procent av koncernens omsättning kommer från export till andra länder. Både EU:s inre marknad och de handelsavtal som unionen ingått är förutsättningar för den verksamhet som bedrivs idag.

– EU är en stabiliserande faktor som skapar trygghet och tillit i våra handelsrelationer med utlandet. Vi svenskar borde bli bättre på att se potentialen i samarbetet och driva de frågor som kan skapa större värde för oss, säger Marcus Svensson.

EU
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist