NYHET20 december 2023

Var femte företag i Kronoberg riskerar varsel

Ekonomin är fortsatt svag. En ny undersökning från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att andelen företag som tror att de kan behöva varsla, eller säga upp, personal ökar. 22 procent av företagen i Kronobergs län ser risk för varsel under det kommande halvåret.

”Företagens planer och förväntningar är väldigt låga. Nu är det viktigt att politikerna vågar stimulera ekonomin för att snabbt få fart på Sverige igen”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.

– Det är många företag som har det svårt just nu, särskilt inom byggbranschen. Vår farhåga är tyvärr att problemen håller på att sprida sig även till andra branscher, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.

Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.
Foto: Stefan Tell

Ända sedan mitten av 2022 har företagen i Kronobergs län haft en sämre utveckling än normalt. Under det senaste kvartalet svarar fyra av tio företag att deras försäljning har sjunkit och var fjärde anger att de har dragit ner på sin personalstyrka. Jämfört med övriga Sverige är Kronobergs län mindre drabbade av den svaga ekonomin.

– Det har varit flera tuffa kvartal för företagen, och risken är att det kommer fortsätta även framåt. Förväntningarna är låga och många företag svarar att de tror att försäljningen sjunker eller är oförändrad det närmaste året, säger Ulrica Bennesved.

Sedan ett år tillbaka ställer Svenskt Näringsliv också frågor om hur risken för varsel och uppsägningar ser ut under det närmaste halvåret. För Sverige som helhet är siffran för det fjärde kvartalet i år är den högsta hittills.

– Företagens planer och förväntningar är väldigt låga. Nu är det viktigt att politikerna vågar stimulera ekonomin för att snabbt få fart på Sverige igen. På sikt behöver vi också satsa på åtgärder som ökar tillväxten. Framför allt gäller det satsningar på infrastruktur och elförsörjningen, och att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Ulrica Bennesved.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist