NYHET12 oktober 2023

Inte nattsvart bland Norrbottens företag

Norrbottens företag uppvisar störst framtidstro i landet – men den är svagare än tidigare. Regionchef Hans Andersson säger att det är viktigt att politiken gör vad den kan för att möta den investeringsvilja som fortfarande finns bland företagen i länet.

Foto: Canva & MostPhotos

I Svenskt Näringslivs företagarpanel tillfrågas företagen i varje län om försäljningsvolym, investeringar och antal anställda. De svarar både om nuläget jämfört med 12 månader sedan och vad de tror om framtiden.

När det gäller försäljningsvolym är Norrbotten ett av de få län där försäljningsvolymen har ökat på totalen. 33 procent av de svarande företagen uppger att den har ökat, medan 31 procent säger att den har minskat. Störst är tappet inom sektorerna bygg och tillverkning/industri.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Även när det gäller investeringar uppvisar Norrbotten en tydlig skillnad mot riksgenomsnittet. 26 procent av företagen svarar att investeringarna har ökat och 18 procent att de har minskat. När det gäller antalet anställda svarar 25 procent att det har ökat och 18 procent att det har minskat.

– Även om det går bättre för Norrbotten relativt många andra län är siffrorna betydligt lägre än länets genomsnitt de senaste 15 åren, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Svagast framtidstro inom byggsektorn

Länets företag är mest positiva i Sverige när det kommer till framtida försäljningsvolym och investeringar. Inom vissa branscher är framtidstron svagare än andra och inom byggsektorn är oron störst. 19 procent av företagen inom byggsektorn tror att investeringarna kommer att öka men 30 procent tror att de kommer att minska. Även när det kommer till försäljningsvolym tror en övervägande del att den kommer att minska.

– Det är inte förvånande att framtidstron inom byggsektorn är svagast, vilket också syns i de varsel vi har sett i regionen. Läget i byggbranschen speglar situationen i hela landet med lågkonjunktur och högre räntor. Med tanke på den investeringsvilja som trots allt finns bland de svarande företagen i länet är det viktigt att politikerna är på tårna och gör vad som krävs för att dessa investeringar ska möjliggöras, avslutar Hans Andersson.

När det kommer till försäljningsvolym är det tjänstesektorn som är mest förhoppningsfull och när det gäller investeringar är det företagen inom tillverkning/industri där flest tror på en ökning.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist