NYHET12 juli 2018

Jobbskaparna RUT och ROT ger resultat

Sänkt skatt på hushållsnära tjänster är en framgångsrik jobbskapare. Almega konstaterar att mer än 30 000 nya arbetstillfällen skapades under reformens första tio år. Av dessa gick 23 000 till människor som har stått utanför arbetsmarknaden.

RUT-avdraget, som infördes 2007 är en fullträff. 30 000 personer har fått jobb. Under jubileumsåret 2017 omsatte sektorn 10,2 miljarder kronor, en ökning med 25 procent jämfört med året före.

Jenny Moberg

– Reformen har verkligen varit en framgångsrik jobbmotor. I Norrbotten köpte 14 935 personer RUT-tjänster för mer än 108 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 720 anställda i sektorn i länet, säger Jenny Moberg, chef för Almega Norr.
För att vidareutveckla RUT har Almega föreslagit att man ska ersätta dagens RUT med ett HEM-avdrag som innefattar samtliga tjänster som utförs i ett hushåll. Summan för avdraget utökas därmed till 100 000 kronor per person och år.

– Justeringen bidrar till en ökad sysselsättning för grupper som saknar arbete, särskilt personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Köpare och leverantörer skulle i större omfattning kunna bestämma och utveckla morgondagens tjänster, konstaterar Jenny Moberg.

ROT-avdrag främjar den sunda konkurrensen

ROT-avdraget är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten, samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden. Attityden till att köpa svarta tjänster har förändrats under de år som ROT-avdraget funnits.

Sedan 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT-avdraget. Subventionsgraden har sänkts från 50 till 30 procent. Sveriges Byggindustrier befarade i samband med sänkningen att detta åter skulle öppna marknaden för svartarbete, något som nu har visat sig bli verklighet.

Johan Hallberg

– Sänkningen har fått effekter på konsumenternas vilja att köpa vita tjänster, bekräftar Johan Hallberg, regionchef för Sveriges Byggindustrier i Norra norrland.

– Enligt vår årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Vi ser att efterfrågan på vita tjänster sjunker samtidigt som många av våra medlemsföretag vittnar om en större efterfrågan på svarta tjänster.

För att främja den sunda konkurrensen i branschen och få bort svartarbetet har Sveriges Byggindustrier därför föreslagit att åter höja ROT-avdraget till 50 procent igen.

– Mot bakgrund av förflyttningen från vita till svarta jobb så känns det nödvändigt att återställa ROT-avdraget till 50 procent igen. Dessutom för en reform som är samhällsekonomisk lönsam enligt Ekonomistyrningsverket. Varför försämra något som är positivt för Sverige ur så många aspekter, säger Johan Hallberg.

reglerRegelkrångletRUTSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist