NYHET22 februari 2022

Konjunkturen i Norrbotten stabil med positiva framtidsvibbar

Företagare i Norrbotten har sagt sitt om hur de ser på framtiden gällande antal anställda, kommande investeringar och framtida produktion. 

Hans Andersson reflekterar över den senaste konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv där företagare i Norrbotten svarat på frågor om nuläge och framtid gällande produktion/försäljning, investeringar och antal anställda i företaget.
Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det vi kan utläsa ur kvartalsrapporten från företagarpanelen för första kvartalet är att det som vanligt denna tid på året ser lite svagt ut. Min bedömning är att vintern skapar en normal konjunktursvacka för den stora basindustrin. Det ser dock bättre ut nu än vad det gjorde vid samma tid för två år sedan, innan pandemin.

Det vi ser som mest oroväckande är företagens behov av arbetskraft. Det syns inte helt tydligt i Q1-rapporten, men tendensen är där och min farhåga är att kompetensförsörjningen kommer bli en tuff match för många företag.

Lyssna till Hans Anderssons presentation och läs hela rapporten för Norrbotten nedan.

KonjunkturenNorrbotten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist