Konferens

Konferens med Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation

feb
14
14-15 februari 2024
Kontaktperson
Hans Andersson
Regionchef

Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, SNSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte i säkerhetsfrågor. Med säkerhetsbegreppet avses inre och yttre hot såväl som totalförsvar och förebyggande resiliensarbete. Det övergripande syftet med SNSD:s verksamhet är att öka riskmedvetandet och höja robustheten hos företag och således allmänheten.

Vi bjuder nu in till konferens för att för att öka inspiration, kunskap och samverkan kring säkerhetsarbetet. Vi vill bidra till att näringslivets roll stärks i det fortsatta arbetet.

PROGRAM

Onsdag den 14 februari, 13.00 – 17.00

 • Inledning – Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, SNSD
 • Det säkerhetspolitiska läget
  Johan Sjöberg och Lena Nitz, Svenskt Näringsliv
 • Tillsammans för ett säkrare Sverige
 • Länsstyrelsens roll för den regionala säkerheten
 • Gästföreläsning – Cyberattack mot Kalix kommun

18.00 – 21.00 Gemensam middag på Restaurang Carne Grill (CG’s)

Torsdag den 15 februari, 08.30 – 12.00

 • Reflektioner från gårdagen
  Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv
 • Omvärldsläget, framtida Natointräde och företagens påverkan ur ett militärt perspektiv
  Lars Karlsson, Norra Militärregionen
 • Brottslighetens påverkan på näringslivet
  Lena Nitz, Svenskt Näringsliv

11.50 – 13.00 Gemensam lunch på Elite Stadshotellet

För de som vill erbjuder vi 13.15 – ca 15.00 ett företagsbesök på Luleå Hamn (Luleå Industripark). OBS! Vi har bara ett begränsat antal platser.

Anmälan: Deltagande i konferensen är kostnadsfritt och då ingår middag och lunch. Ev. logi står man för själv, både bokning och betalning.

Varmt välkommen!

feb
14
14-15 februari 2024
Kontaktperson
Hans Andersson
Regionchef
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist